04:57 ICT Thứ hai, 25/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 QĐ 367/QĐ-ĐHNL-KHCN

QĐ thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu Quy trình thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2018-02-104 do TS. Nguyễn Văn Huy làm chủ nhiệm

19/05/2020 Tải về
2 QĐ 368/QĐ-ĐHNL-KHCN

QĐ thành lập HĐ nghiệm thu ĐT cấp ĐHH mã DHH2018-02-108 do ThS. Nguyễn Ngọc Truyền làm chủ nhiệm

19/05/2020 Tải về
3 0320/TL-DHNL-TC

Thể lể viết bài cho tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp trường ĐHNL Huế Tập 4, Số 2-2020

18/05/2020 Tải về
4 95/TB/ĐHNL

Cập nhật ngân hàng đề thi 2019-2020

06/05/2020 Tải về
5 356/QĐ-ĐHNL

Quyết đinh về việc điều chỉnh, sắp xếp đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động của các đơn vị trực thuộc các Khoa chuyên môn, Trường ĐH Nông Lâm

12/05/2020 Tải về
6 Số: 98/TB-ĐHNL-ĐT&CTSV

Xét học bổng Hessen năm học 2019-2020

08/05/2020 Tải về
7 QĐ 334/QĐ-ĐHNL-KHCN

Thành lập Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp trường trọng điểm năm 2020: “Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và xây dựng mô hình gây trồng cây Ba kích dưới tán rừng cây bản địa tại Trung tâm thực hành và nghiên cứu Lâm nghiệp Hương Vân, Trường Đại học Nông lâm Huế”

08/05/2020 Tải về
8 QĐ 333/QĐ-ĐHNL-KHCN

QĐ Thành lập HĐ đánh giá thuyết minh đề tài cấp trường trọng điểm 2020: “Đánh giá năng suất sinh khối, giá trị dinh dưỡng và một số công thức ủ chua cây hướng dương làm thức ăn cho bò”

08/05/2020 Tải về
9 QĐ 335/QĐ-DHNL-KHCN

QĐ thành lập HĐ đánh giá thuyết minh đề tài cấp trường trọng điểm 2020: “Xây dựng bộ sưu tập tài nguyên số phục vụ đào tạo qua mạng cho 25 chương trình đào tạo bậc đại học”

08/05/2020 Tải về
10 323/QĐ-ĐHNL

Thành lập hội đồng thẩm định giáo trình "Toán cao cấp" do TS. Trần Bá Tịnh chủ biên

05/05/2020 Tải về
11 QĐ 313/QĐ-ĐHNL-KHCN

QĐ HĐ nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp DHH2018-02-101

05/05/2020 Tải về
12 QĐ 314/QĐ-ĐHNL-KHCN

Quyết định HĐ nghiệm thu quy trình đề tài DHH2018-02-101

05/05/2020 Tải về
13 317/QĐ-ĐHNL

Thành lập Ban tổ chức Ngày hội việc làm năm 2020

05/05/2020 Tải về
14 Số 329/QĐ-ĐHNL

HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Bản hướng dẫn kỹ thuật

07/05/2020 Tải về
15 MOU - HUAF - KOBE

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH KOBE (NHẬT BẢN)

05/05/2020 Tải về
16 MOU - HUAF - ADELAIDE UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ADELAIDE (ÚC)

05/05/2020 Tải về
17 MOU - HUAF - AGRICULTURE FAC. SOUTH BOHEMIA UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ KHOA NÔNG NGHIỆP, TRƯỜNG ĐH SOUTH BOHEMIA (CH SÉC)

05/05/2020 Tải về
18 MOU - HUAF - TUAT

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ TOKYO (NHẬT BẢN)

05/05/2020 Tải về
19 MOU - HUAF - BIOLOGICAL SCIENCES FAC. GIFU UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ KHOA SINH HỌC, TRƯỜNG ĐH GIFU (NHẬT BẢN)

05/05/2020 Tải về
20 MOU - HUAF - HENG SAMRIN UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH HENG SAMRIN THBONGKHMUM (CAMPUCHIA)

05/05/2020 Tải về
21 MOU HUAF - SHIMANE UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH SHIMANE (NHẬT BẢN)

05/05/2020 Tải về
22 MOU - HUAF - NEW ENGLAND UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH NEW ENGLAND (ÚC)

05/05/2020 Tải về
23 MOU - HUAF - RAJAMANGALA TAWAN-OK

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TAWAN-OK RAJAMANGALA (ĐÀI LOAN)

05/05/2020 Tải về
24 MOU - HUAF - TUBINGEN UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH TUBINGEN (CHLB ĐỨC)

05/05/2020 Tải về
25 MOU - HUAF - MAEJO

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH MAEJO (THÁI LAN)

05/05/2020 Tải về
1 2 3 ... 38 39 40  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng