06:26 ICT Chủ nhật, 18/04/2021
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 253/QĐ-ĐHNL

Thành lập hội đồng tuyển chọn, đánh giá thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp sinh viên năm 2021

13/04/2021 Tải về
2 264/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-124 do ThS. Nguyễn Văn Thành làm chủ nhiệm

16/04/2021 Tải về
3 245/ĐHNL

Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ ngành Quản lý đất đai - lớp CH QLĐ25

07/04/2021 Tải về
4 244/ĐHNL

Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ ngành Thú y - lớp Thú y 25

07/04/2021 Tải về
5 241/ĐHNL

Hội đồng đánh giá luận văn cao học ngành Quản lý đất đai - lớp 24F

07/04/2021 Tải về
6 160/QĐ-ĐHH

16/04/2021 Tải về
7 15/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Nông Lâm

15/04/2021 Tải về
8 14/QĐ-HĐT

Quyết định Thành lập Ban xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm

15/04/2021 Tải về
9 249/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-129 do TS. Trịnh Thị Sen làm chủ nhiệm

09/04/2021 Tải về
10 230/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-122 do PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả làm chủ nhiệm

02/04/2021 Tải về
11 250/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-111 do ThS. Nguyễn Bích Ngọc làm chủ nhiệm

09/04/2021 Tải về
12 693/QĐ-ĐHNL

Công bố Chuẩn đầu ra trình độ đại học đối với các Chương trình đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

11/08/2020 Tải về
13 231/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-113 do ThS. Kiều Thị Huyền làm chủ nhiệm

02/04/2021 Tải về
14 169/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá luận văn cao học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

18/03/2021 Tải về
15 183/QĐ-ĐHNL

Thành lập Ban điều phối chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Chăn nuôi - Hợp tác với chương trình Mekarn II giai đoạn 2)

23/03/2021 Tải về
16 204/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và Tổ tư vấn chuyên môn cho Ban chỉ đạo

26/03/2021 Tải về
17 DM-BC-TĐG-NTTS

Danh mục minh chứng Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản

21/03/2021 Tải về
18 BC-TĐG-NTTS

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản

21/03/2021 Tải về
19 193/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Tổ kiểm tra tài chính, kế toán Trường Đại học Nông Lâm niên độ kế toán 2020

25/03/2021 Tải về
20 57/QĐ-CĐ

Quyết định thành lập Ban tổ chức giải bóng đá nam viên chức, người lao động năm 2021

24/03/2021 Tải về
21 160a/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập tổ kiểm tra đề thi, bài thi và điểm thi năm học 2020 - 2021

16/03/2021 Tải về
22 Biểu 17 2019-2020

Biểu 17 Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2019-2020.

02/06/2020 Tải về
23 151/QĐ-ĐHNL

Thành lập hội đồng đánh giá luận văn cao học ngành Phát triển nông thôn

11/03/2021 Tải về
24 198/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-116 do TS. Hồ Lê Quỳnh Châu làm chủ nhiệm

26/03/2021 Tải về
25 199/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-117 do TS. Nguyễn Thị Hải làm chủ nhiệm

26/03/2021 Tải về
1 2 3 ... 47 48 49  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng