07:09 ICT Thứ ba, 22/10/2019
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 747/QĐ-ĐHNL 2019

Thành lập hội đồng thẩm định giáo trình "bệnh vi khuẩn trên động vật thủy sản" do TS. Nguyễn Ngọc Phước chủ biên

27/09/2019 Tải về
2 QĐ thành lập HĐ nghiệm thu cấp ĐHH

14/10/2019 Tải về
3 QĐ thành lập HĐ cấp cơ sở đề tài cấp ĐHH

17/10/2019 Tải về
4 801/QĐ-ĐHNL

Quyết định cử CBVC&LĐ tham gia huấn luyện lực lượng Tự vệ năm 2019

11/10/2019 Tải về
5 748/QĐ-ĐHNL 2019

Hội đồng thẩm định giáo trình "Máy xây dựng" do TS. Đỗ Minh Cường chủ biên

11/10/2019 Tải về
6 HĐKHĐT

Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Tải về
7 CTSV_37

Giấy xác nhận tham gia NCKH sinh viên

Tải về
8 CTSV_36

Mẫu nhận hồ sơ xin việc

Tải về
9 CTSV_35

Đơn xin mượn phòng

Tải về
10 CTSV_34

Đơn mượn giấy tờ trong hồ sơ

Tải về
11 CTSV_33

Đơn xin rút hồ sơ sinh viên

Tải về
12 CTSV_32

Đơn xin cấp email công vụ

Tải về
13 CTSV_31

Đơn xin cấp lại mật khẩu phần mềm QLGD

Tải về
14 CTSV_29

Mẫu điều chỉnh học phần đã đăng ký

Tải về
15 CTSV_28

Mẫu hủy học phần đăng ký

Tải về
16 CTSV_27b

Mẫu đăng ký học phần bổ sung

Tải về
17 CTSV_27a

Mẫu đăng kỹ học lại cải thiện

Tải về
18 CTSV_26

Đơn xin cấp lại biên lai học phí

Tải về
19 CTSV_25

Đơn xin cấp lại bảng điểm

Tải về
20 CTSV_23

Đơn xin học tập, giao lưu văn hóa, thực tập ở nước ngoài

Tải về
21 CTSV_22

Đơn xin cấp giấy giới thiệu sinh viên

Tải về
22 749/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài nhánh thuộc nhiệm vụ quỹ gen

30/09/2019 Tải về
23 CTSV_20

Giới thiệu sinh viên thực tập tốt nghiệp

Tải về
24 CTSV_19

Giới thiệu sinh viên liên hệ địa điểm thực tập

Tải về
25 CTSV_18b

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

Tải về
1 2 3 ... 31 32 33  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng