14:16 ICT Thứ bảy, 28/05/2022
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 373/QĐ1-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo của bà Đàm Thị Huế

26/05/2022 Tải về
2 372/QĐ1-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo của bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp

26/05/2022 Tải về
3 376/QĐ-ĐHH

Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Huế cho NCS Dương Công Bằng

30/03/2022 Tải về
4 380/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh

26/05/2022 Tải về
5 72/QĐ-CĐ

Quyết định thành lập Ban tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá

23/05/2022 Tải về
6 71/QĐ-CĐ

Quyết định thành lập BTC hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6

17/05/2022 Tải về
7 Bieu mau 17 2021-2022

Biểu mẫu 17 Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2021 - 2022

25/05/2022 Tải về
8 2136/QĐ-ĐHH

Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế năm học 2020 - 2021

31/12/2022 Tải về
9 Bieu mau 20 2021-2022

Biểu mẫu 20 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2021-2022

31/12/2021 Tải về
10 số 704/QĐ-ĐHH

Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

12/05/2022 Tải về
11 DS-ĐHNL

Danh sách tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026

24/05/2022 Tải về
12 343/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

18/05/2022 Tải về
13 342/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

18/05/2022 Tải về
14 341/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

18/05/2022 Tải về
15 340/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu quy trình

18/05/2022 Tải về
16 339/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu quy trình

18/05/2022 Tải về
17 338/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu quy trình

18/05/2022 Tải về
18 30/NQ-HĐT

Ban thẩm định Quy chế tài chính Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

10/05/2022 Tải về
19 352/QD-DHNL 20.05.2022

QĐ đoàn công tác tại UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND tỉnh Đắc Nông

20/05/2022 Tải về
20 699/QĐ-ĐHH

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023

12/05/2022 Tải về
21 249/QĐ-ĐHNL(13/5/2022)

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

13/05/2022 Tải về
22 248/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

13/05/2022 Tải về
23 247/QĐ-ĐHNL(13/5/2022)

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

13/05/2022 Tải về
24 246/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

13/05/2022 Tải về
25 245/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

13/05/2022 Tải về
1 2 3 ... 61 62 63  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng