15:11 ICT Thứ bảy, 23/01/2021
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1101 M01/DK-TNCN

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

30/09/2008 Tải về
1102 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
1103 43/2007/QD-GBGD&DT

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

16/08/2007 Tải về
1104 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
1105 17/2014/TT-BGDDT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

04/10/2015 Tải về
1106 177/QD-DHNL

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

16/04/2014 Tải về
1107 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
1108 29/2012/ND-CP

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

12/04/2012 Tải về
1109 35/QD-DHH-TCNS

Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Đại học Huế

22/01/2009 Tải về
1110 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
1111 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
1112 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
1113 NQ/DHNL

Nội quy đối với sinh viên khi đến trường

Tải về
1114 M-QDCB

Mẫu quyết định cá biệt

Tải về
1115 M-GM

Mẫu giấy mời

Tải về
1116 QD/DHNL

Quy định sửa đổi, bổ sung về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
1117 M-DKLT

Mẫu đăng ký lịch tuần

Tải về
1118 M-CVHC

Mẫu công văn hành chính

Tải về
1119 M-BBH

Mẫu biên bản họp

Tải về
1120 16/2008/QD-BGDDT

Quyết định ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo

17/04/2008 Tải về
1121 M-BBHN

Mẫu biên bản hội nghị

Tải về
1122 716/QD-DHNL

Quyết định điều chỉnh và bổ sung Quy định về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giáo viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
1123 M-BBCV

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tải về
1124 58/2010/QH12

Luật viên chức

16/11/2010 Tải về
1125 CTVT/TCHC-DHNL

Tập huấn công tác hành chính văn phòng

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 44, 45 46 47  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng