21:54 ICT Thứ hai, 03/10/2022
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1601 TKCTGDNTT

Tờ kê chứng từ gốc đề nghị thanh toán

Tải về
1602 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
1603 C01b-HD

Bảng chấm công làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
1604 M-KTNCN

Bảng kê thu nhập

Tải về
1605 C01a-HD

Bảng chấm công

15/11/2010 Tải về
1606 M16/DK-TNCN

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

28/02/2011 Tải về
1607 M01/DK-TNCN

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

30/09/2008 Tải về
1608 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
1609 43/2007/QD-GBGD&DT

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

16/08/2007 Tải về
1610 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
1611 17/2014/TT-BGDDT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

04/10/2015 Tải về
1612 177/QD-DHNL

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

16/04/2014 Tải về
1613 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
1614 29/2012/ND-CP

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

12/04/2012 Tải về
1615 35/QD-DHH-TCNS

Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Đại học Huế

22/01/2009 Tải về
1616 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
1617 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
1618 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
1619 NQ/DHNL

Nội quy đối với sinh viên khi đến trường

Tải về
1620 M-QDCB

Mẫu quyết định cá biệt

Tải về
1621 M-GM

Mẫu giấy mời

Tải về
1622 QD/DHNL

Quy định sửa đổi, bổ sung về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
1623 M-DKLT

Mẫu đăng ký lịch tuần

Tải về
1624 M-CVHC

Mẫu công văn hành chính

Tải về
1625 M-BBH

Mẫu biên bản họp

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 64, 65 66 67  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng