03:44 ICT Thứ sáu, 22/11/2019
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
26 CTSV_35

Đơn xin mượn phòng

Tải về
27 CTSV_34

Đơn mượn giấy tờ trong hồ sơ

Tải về
28 CTSV_33

Đơn xin rút hồ sơ sinh viên

Tải về
29 CTSV_32

Đơn xin cấp email công vụ

Tải về
30 CTSV_31

Đơn xin cấp lại mật khẩu phần mềm QLGD

Tải về
31 CTSV_29

Mẫu điều chỉnh học phần đã đăng ký

Tải về
32 CTSV_28

Mẫu hủy học phần đăng ký

Tải về
33 CTSV_27b

Mẫu đăng ký học phần bổ sung

Tải về
34 CTSV_27a

Mẫu đăng kỹ học lại cải thiện

Tải về
35 CTSV_26

Đơn xin cấp lại biên lai học phí

Tải về
36 CTSV_25

Đơn xin cấp lại bảng điểm

Tải về
37 CTSV_23

Đơn xin học tập, giao lưu văn hóa, thực tập ở nước ngoài

Tải về
38 CTSV_22

Đơn xin cấp giấy giới thiệu sinh viên

Tải về
39 749/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài nhánh thuộc nhiệm vụ quỹ gen

30/09/2019 Tải về
40 CTSV_20

Giới thiệu sinh viên thực tập tốt nghiệp

Tải về
41 CTSV_19

Giới thiệu sinh viên liên hệ địa điểm thực tập

Tải về
42 CTSV_18b

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

Tải về
43 746/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá bản hướng dẫn kĩ thuật

30/09/2019 Tải về
44 CTSV_18a

Đơn trợ cấp xã hội

Tải về
45 CTSV_17

Mẫu nhận chứng chỉ GDQP

Tải về
46 CTSV_16

Mẫu nhận chứng chỉ GDTC

Tải về
47 CTSV_15

Đơ kiểm tra kết quả học bổng KKTH

Tải về
48 CTSV_14

Đơn kiểm tra khen thưởng năm học

Tải về
49 CTSV_13

Mẫu kiểm tra điểm học tập

Tải về
50 CTSV_12

Mẫu kiểm tra điểm rèn luyện

Tải về
  Trang trước  1 2 3, ... 32 33 34  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng