15:20 ICT Thứ hai, 26/06/2017
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
451 43/2007/QD-GBGD&DT

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

16/08/2007 Tải về
452 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
453 17/2014/TT-BGDDT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

04/10/2015 Tải về
454 177/QD-DHNL

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

16/04/2014 Tải về
455 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
456 29/2012/ND-CP

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

12/04/2012 Tải về
457 35/QD-DHH-TCNS

Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Đại học Huế

22/01/2009 Tải về
458 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
459 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
460 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
461 NQ/DHNL

Nội quy đối với sinh viên khi đến trường

Tải về
462 M-QDCB

Mẫu quyết định cá biệt

Tải về
463 M-GM

Mẫu giấy mời

Tải về
464 QD/DHNL

Quy định sửa đổi, bổ sung về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
465 M-DKLT

Mẫu đăng ký lịch tuần

Tải về
466 M-CVHC

Mẫu công văn hành chính

Tải về
467 M-BBH

Mẫu biên bản họp

Tải về
468 16/2008/QD-BGDDT

Quyết định ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo

17/04/2008 Tải về
469 M-BBHN

Mẫu biên bản hội nghị

Tải về
470 716/QD-DHNL

Quyết định điều chỉnh và bổ sung Quy định về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giáo viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
471 M-BBCV

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tải về
472 58/2010/QH12

Luật viên chức

16/11/2010 Tải về
473 CTVT/TCHC-DHNL

Tập huấn công tác hành chính văn phòng

Tải về
474 48/2005/QH11

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

30/11/2005 Tải về
475 55/2005/QH11

Luật phòng, chống tham nhũng

30/11/2005 Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 18, 19 20 21  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng