18:22 ICT Thứ tư, 15/07/2020
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
51 QĐ 314/QĐ-ĐHNL-KHCN

Quyết định HĐ nghiệm thu quy trình đề tài DHH2018-02-101

05/05/2020 Tải về
52 317/QĐ-ĐHNL

Thành lập Ban tổ chức Ngày hội việc làm năm 2020

05/05/2020 Tải về
53 Số 329/QĐ-ĐHNL

HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Bản hướng dẫn kỹ thuật

07/05/2020 Tải về
54 MOU - HUAF - KOBE

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH KOBE (NHẬT BẢN)

05/05/2020 Tải về
55 MOU - HUAF - ADELAIDE UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ADELAIDE (ÚC)

05/05/2020 Tải về
56 MOU - HUAF - AGRICULTURE FAC. SOUTH BOHEMIA UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ KHOA NÔNG NGHIỆP, TRƯỜNG ĐH SOUTH BOHEMIA (CH SÉC)

05/05/2020 Tải về
57 MOU - HUAF - TUAT

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ TOKYO (NHẬT BẢN)

05/05/2020 Tải về
58 MOU - HUAF - BIOLOGICAL SCIENCES FAC. GIFU UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ KHOA SINH HỌC, TRƯỜNG ĐH GIFU (NHẬT BẢN)

05/05/2020 Tải về
59 MOU - HUAF - HENG SAMRIN UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH HENG SAMRIN THBONGKHMUM (CAMPUCHIA)

05/05/2020 Tải về
60 MOU HUAF - SHIMANE UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH SHIMANE (NHẬT BẢN)

05/05/2020 Tải về
61 MOU - HUAF - NEW ENGLAND UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH NEW ENGLAND (ÚC)

05/05/2020 Tải về
62 MOU - HUAF - RAJAMANGALA TAWAN-OK

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TAWAN-OK RAJAMANGALA (ĐÀI LOAN)

05/05/2020 Tải về
63 MOU - HUAF - TUBINGEN UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH TUBINGEN (CHLB ĐỨC)

05/05/2020 Tải về
64 MOU - HUAF - MAEJO

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH MAEJO (THÁI LAN)

05/05/2020 Tải về
65 MOU - HUAF - KAOHSIUNG

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH CAO HÙNG (ĐÀI LOAN)

05/05/2020 Tải về
66 MOU - HUAF - PINGTUNG UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ ĐH PINGTUNG (ĐÀI LOAN)

05/05/2020 Tải về
67 MOU - HUAF - NATIONAL TAIWAN OCEAN UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH QUỐC GIA HẢI DƯƠNG ĐÀI LOAN

05/05/2020 Tải về
68 MOU - HUAF - NAFOOD

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ CÔNG TY CP NAFOOD

05/05/2020 Tải về
69 MOU - HUAF - EUC

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRUNG TÂM EUC

05/05/2020 Tải về
70 MOU - HUAF - MINH PHÚ

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TẬP ĐOÀN THUỶ SẢN MINH PHÚ

05/05/2020 Tải về
71 MOU - HUAF - CHUBU

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC, ĐH CHUBU (NHẬT BẢN)

05/05/2020 Tải về
72 MOU - HUAF - EVOLESTONE

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ CÔNG TY EVOLESTONE (NHẬT BẢN)

05/05/2020 Tải về
73 MOU - HUAF - GEZIRA SUDAN

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH GEZIRA SUDAN

05/05/2020 Tải về
74 MOU - HUAF - BASILICATA

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH BASILICATA (ITALIA)

05/05/2020 Tải về
75 MOU - HUAF - JTC

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ CÔNG TY JTC (NHẬT BẢN)

05/05/2020 Tải về
  Trang trước  1 2 3, 4 ... 40 41 42  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng