16:52 ICT Chủ nhật, 19/11/2017
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
501 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
502 NQ/DHNL

Nội quy đối với sinh viên khi đến trường

Tải về
503 M-QDCB

Mẫu quyết định cá biệt

Tải về
504 M-GM

Mẫu giấy mời

Tải về
505 QD/DHNL

Quy định sửa đổi, bổ sung về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
506 M-DKLT

Mẫu đăng ký lịch tuần

Tải về
507 M-CVHC

Mẫu công văn hành chính

Tải về
508 M-BBH

Mẫu biên bản họp

Tải về
509 16/2008/QD-BGDDT

Quyết định ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo

17/04/2008 Tải về
510 M-BBHN

Mẫu biên bản hội nghị

Tải về
511 716/QD-DHNL

Quyết định điều chỉnh và bổ sung Quy định về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giáo viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
512 M-BBCV

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tải về
513 58/2010/QH12

Luật viên chức

16/11/2010 Tải về
514 CTVT/TCHC-DHNL

Tập huấn công tác hành chính văn phòng

Tải về
515 48/2005/QH11

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

30/11/2005 Tải về
516 55/2005/QH11

Luật phòng, chống tham nhũng

30/11/2005 Tải về
517 VT/TCHC-DHNL

Văn thư lưu trữ

05/10/2015 Tải về
518 280915-TB/DHNL-DTN

Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện Trường Đại học Nông Lâm Huế - Năm 2015”

29/09/2015 Tải về
519 CN-NV-BM_CSVC

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Cơ sở vật chất

01/09/2015 Tải về
520 260915/DVKG-DHNL

Diễn văn khai giảng năm học 2015-2016 của Hiệu trưởng

27/09/2015 Tải về
521 CN-NV-BM_CTSV

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Công tác sinh viên

01/09/2015 Tải về
522 CN-NV-BM_DTDH

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Đào tạo Đại học

01/09/2015 Tải về
523 CN-NV-BM_DTSDH

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Đào tạo sau Đại học

01/09/2015 Tải về
524 91/TB-GDQP

Tổ chức thi lần 2 các học phần môn học GDQP-AN

21/09/2015 Tải về
525 44/2009/QH12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục

25/01/2009 Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... , 20 21 22  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng