21:05 ICT Thứ tư, 23/05/2018
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
526 M-DSNTCKVHVL

Mẫu Danh sách nhận tiền thanh toán các khoản vừa học vừa làm

Tải về
527 M-DSTTNG

Mẫu Danh sách thanh toán ngoài giờ

Tải về
528 M-DSNT

Mẫu danh sách nhận tiền

Tải về
529 GBN

Giấy biên nhận

Tải về
530 GNT

Giấy nộp tiền

Tải về
531 C37-HD

Giấy đề nghị thanh toán

30/03/2006 Tải về
532 C35-TV

Bảng kê thanh toán tiền phí và lệ phí cầu đường

30/03/2006 Tải về
533 C32-HD

Giấy đề nghị tạm ứng

30/03/2006 Tải về
534 C12-HD

Bảng kê thanh toán công tác phí

30/03/2006 Tải về
535 C10-HD

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

15/11/2010 Tải về
536 C09-HD

Giấy thanh toán tiền thuê ngoài (dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

15/11/2010 Tải về
537 C08-HD

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

15/11/2010 Tải về
538 TKCTGDNTT

Tờ kê chứng từ gốc đề nghị thanh toán

Tải về
539 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
540 C01b-HD

Bảng chấm công làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
541 M-KTNCN

Bảng kê thu nhập

Tải về
542 C01a-HD

Bảng chấm công

15/11/2010 Tải về
543 M16/DK-TNCN

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

28/02/2011 Tải về
544 M01/DK-TNCN

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

30/09/2008 Tải về
545 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
546 43/2007/QD-GBGD&DT

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

16/08/2007 Tải về
547 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
548 17/2014/TT-BGDDT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

04/10/2015 Tải về
549 177/QD-DHNL

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

16/04/2014 Tải về
550 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 21, 22 23 24  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng