02:26 ICT Thứ sáu, 17/08/2018
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
551 C32-HD

Giấy đề nghị tạm ứng

30/03/2006 Tải về
552 C12-HD

Bảng kê thanh toán công tác phí

30/03/2006 Tải về
553 C10-HD

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

15/11/2010 Tải về
554 C09-HD

Giấy thanh toán tiền thuê ngoài (dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

15/11/2010 Tải về
555 C08-HD

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

15/11/2010 Tải về
556 TKCTGDNTT

Tờ kê chứng từ gốc đề nghị thanh toán

Tải về
557 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
558 C01b-HD

Bảng chấm công làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
559 M-KTNCN

Bảng kê thu nhập

Tải về
560 C01a-HD

Bảng chấm công

15/11/2010 Tải về
561 M16/DK-TNCN

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

28/02/2011 Tải về
562 M01/DK-TNCN

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

30/09/2008 Tải về
563 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
564 43/2007/QD-GBGD&DT

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

16/08/2007 Tải về
565 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
566 17/2014/TT-BGDDT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

04/10/2015 Tải về
567 177/QD-DHNL

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

16/04/2014 Tải về
568 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
569 29/2012/ND-CP

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

12/04/2012 Tải về
570 35/QD-DHH-TCNS

Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Đại học Huế

22/01/2009 Tải về
571 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
572 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
573 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
574 NQ/DHNL

Nội quy đối với sinh viên khi đến trường

Tải về
575 M-QDCB

Mẫu quyết định cá biệt

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 22, 23 24 25  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng