02:26 ICT Thứ sáu, 17/08/2018
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
576 M-GM

Mẫu giấy mời

Tải về
577 QD/DHNL

Quy định sửa đổi, bổ sung về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
578 M-DKLT

Mẫu đăng ký lịch tuần

Tải về
579 M-CVHC

Mẫu công văn hành chính

Tải về
580 M-BBH

Mẫu biên bản họp

Tải về
581 16/2008/QD-BGDDT

Quyết định ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo

17/04/2008 Tải về
582 M-BBHN

Mẫu biên bản hội nghị

Tải về
583 716/QD-DHNL

Quyết định điều chỉnh và bổ sung Quy định về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giáo viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
584 M-BBCV

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tải về
585 58/2010/QH12

Luật viên chức

16/11/2010 Tải về
586 CTVT/TCHC-DHNL

Tập huấn công tác hành chính văn phòng

Tải về
587 48/2005/QH11

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

30/11/2005 Tải về
588 55/2005/QH11

Luật phòng, chống tham nhũng

30/11/2005 Tải về
589 VT/TCHC-DHNL

Văn thư lưu trữ

05/10/2015 Tải về
590 280915-TB/DHNL-DTN

Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện Trường Đại học Nông Lâm Huế - Năm 2015”

29/09/2015 Tải về
591 CN-NV-BM_CSVC

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Cơ sở vật chất

01/09/2015 Tải về
592 260915/DVKG-DHNL

Diễn văn khai giảng năm học 2015-2016 của Hiệu trưởng

27/09/2015 Tải về
593 CN-NV-BM_CTSV

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Công tác sinh viên

01/09/2015 Tải về
594 CN-NV-BM_DTDH

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Đào tạo Đại học

01/09/2015 Tải về
595 CN-NV-BM_DTSDH

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Đào tạo sau Đại học

01/09/2015 Tải về
596 91/TB-GDQP

Tổ chức thi lần 2 các học phần môn học GDQP-AN

21/09/2015 Tải về
597 44/2009/QH12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục

25/01/2009 Tải về
598 01/2011/TT-BNV

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

19/01/2011 Tải về
599 CL-KH_2010-2015

Kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế giai đoạn 2010-2015 & tầm nhìn đến 2020

Tải về
600 58/2010/QD-TTg

Quyết định về việc ban hành "Điều lệ trường Đại học"

22/09/2010 Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... , 23 24 25  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng