07:59 ICT Thứ năm, 28/05/2020
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
676 237/KH-ĐHNL-TTPC

Kế hoạch công tác Thanh tra, Pháp chế năm học 2016-2017 của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

21/10/2016 Tải về
677 943/QĐ-ĐHNL-TTPC

Quy chế Tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

21/10/2016 Tải về
678 942/QĐ-ĐHNL-TTPC

Quy chế Tổ chức và hoạt động của tổ Thanh tra - Pháp chế trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

21/10/2016 Tải về
679 85/QĐ-CĐ

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức giải cầu lông CBVC-LĐ trường ĐHNL, năm 2016

21/10/2016 Tải về
680 12/TB-CĐ

Thông báo điều lệ giải Cầu lông CBVC-LĐ trường ĐHNL năm 2016

21/10/2016 Tải về
681 25-NQ/ĐU

Nghị quyết tháng 10/2016 của Đảng ủy

14/10/2016 Tải về
682 38/NQ-BCH

Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III/2016

03/10/2016 Tải về
683 01-HD/TW

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

20/09/2016 Tải về
684 70-CV/ĐU

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

03/10/2016 Tải về
685 07-KH/ĐU

Kế hoạch về việc Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách HCM toàn khóa (2016)

14/10/2016 Tải về
686 228/TB-ĐHNL

Nội dung sinh hoạt lớp tháng 10 năm 2016

05/10/2016 Tải về
687 CNNVTCNTT

Chức năng và nhiệm vụ của Tổ Công nghệ Thông tin

01/03/2016 Tải về
688 CNNVTTV

Chức năng và nhiệm vụ của Tổ Thư viện

01/09/2016 Tải về
689 NQTV

Nội quy sử dụng Thư viện

30/01/2015 Tải về
690 869/QD-DHNL-QCTCHDDHNL

Quy chế tổ chức và hoạt động trường Đại học Nông Lâm

27/10/2015 Tải về
691 MXCHBNQP2016-2017

Mẫu đơn xét cấp học bổng Nguyễn Quang Phục năm học 2016-2017

29/09/2016 Tải về
692 30/BB-ĐHNL

Biên bản họp thống nhất công tác thanh tra, giám sát đào tạo của các đơn vị trong trường ĐHNL

21/09/2016 Tải về
693 QĐ số 838/QĐ-ĐHNL, ngày 15/10/2015

Quy định về Nội quy ra vào cơ quan Trường ĐHNL

15/10/2015 Tải về
694 TL14_NQDHKX

Tài liệu 14_Nghị quyết Đại hội Khóa X

23/09/2016 Tải về
695 TL13_NQDHDBDHH2015-2020

Tài liệu 13_Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế 2015-2020

23/09/2016 Tải về
696 TL12_TVTCPQCTTTQT

Tài liệu 12_Toàn văn thông cáo phán quyết của tòa trọng tài quốc tế

23/09/2016 Tải về
697 TL11_LATGT

Tài liệu 11_Luật an toàn giao thông

23/09/2016 Tải về
698 TL10_LQS

Tài liệu 10_Luật quân sự

23/09/2016 Tải về
699 TL9_QCN

Tài liệu 9_Quyền con người

23/09/2016 Tải về
700 TL8_QD1501PDDAGD

Tài liệu 8_Quyết định 1501 phê duyệt đề án giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thanh niên

28/08/2015 Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 27 28 29 ... 38 39 40  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng