13:45 ICT Thứ năm, 18/07/2019
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
676 M-DSNTCKVHVL

Mẫu Danh sách nhận tiền thanh toán các khoản vừa học vừa làm

Tải về
677 M-DSTTNG

Mẫu Danh sách thanh toán ngoài giờ

Tải về
678 M-DSNT

Mẫu danh sách nhận tiền

Tải về
679 GBN

Giấy biên nhận

Tải về
680 GNT

Giấy nộp tiền

Tải về
681 C37-HD

Giấy đề nghị thanh toán

30/03/2006 Tải về
682 C35-TV

Bảng kê thanh toán tiền phí và lệ phí cầu đường

30/03/2006 Tải về
683 C32-HD

Giấy đề nghị tạm ứng

30/03/2006 Tải về
684 C12-HD

Bảng kê thanh toán công tác phí

30/03/2006 Tải về
685 C10-HD

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

15/11/2010 Tải về
686 C09-HD

Giấy thanh toán tiền thuê ngoài (dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

15/11/2010 Tải về
687 C08-HD

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

15/11/2010 Tải về
688 TKCTGDNTT

Tờ kê chứng từ gốc đề nghị thanh toán

Tải về
689 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
690 C01b-HD

Bảng chấm công làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
691 M-KTNCN

Bảng kê thu nhập

Tải về
692 C01a-HD

Bảng chấm công

15/11/2010 Tải về
693 M16/DK-TNCN

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

28/02/2011 Tải về
694 M01/DK-TNCN

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

30/09/2008 Tải về
695 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
696 43/2007/QD-GBGD&DT

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

16/08/2007 Tải về
697 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
698 17/2014/TT-BGDDT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

04/10/2015 Tải về
699 177/QD-DHNL

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

16/04/2014 Tải về
700 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 27, 28 29 30  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng