13:03 ICT Thứ năm, 18/07/2019
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
701 29/2012/ND-CP

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

12/04/2012 Tải về
702 35/QD-DHH-TCNS

Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Đại học Huế

22/01/2009 Tải về
703 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
704 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
705 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
706 NQ/DHNL

Nội quy đối với sinh viên khi đến trường

Tải về
707 M-QDCB

Mẫu quyết định cá biệt

Tải về
708 M-GM

Mẫu giấy mời

Tải về
709 QD/DHNL

Quy định sửa đổi, bổ sung về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
710 M-DKLT

Mẫu đăng ký lịch tuần

Tải về
711 M-CVHC

Mẫu công văn hành chính

Tải về
712 M-BBH

Mẫu biên bản họp

Tải về
713 16/2008/QD-BGDDT

Quyết định ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo

17/04/2008 Tải về
714 M-BBHN

Mẫu biên bản hội nghị

Tải về
715 716/QD-DHNL

Quyết định điều chỉnh và bổ sung Quy định về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giáo viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
716 M-BBCV

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tải về
717 58/2010/QH12

Luật viên chức

16/11/2010 Tải về
718 CTVT/TCHC-DHNL

Tập huấn công tác hành chính văn phòng

Tải về
719 48/2005/QH11

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

30/11/2005 Tải về
720 55/2005/QH11

Luật phòng, chống tham nhũng

30/11/2005 Tải về
721 VT/TCHC-DHNL

Văn thư lưu trữ

05/10/2015 Tải về
722 280915-TB/DHNL-DTN

Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện Trường Đại học Nông Lâm Huế - Năm 2015”

29/09/2015 Tải về
723 CN-NV-BM_CSVC

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Cơ sở vật chất

01/09/2015 Tải về
724 260915/DVKG-DHNL

Diễn văn khai giảng năm học 2015-2016 của Hiệu trưởng

27/09/2015 Tải về
725 CN-NV-BM_CTSV

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Công tác sinh viên

01/09/2015 Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... , 28 29 30  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng