08:14 ICT Thứ ba, 22/10/2019
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
776 M-DKLT

Mẫu đăng ký lịch tuần

Tải về
777 M-CVHC

Mẫu công văn hành chính

Tải về
778 M-BBH

Mẫu biên bản họp

Tải về
779 16/2008/QD-BGDDT

Quyết định ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo

17/04/2008 Tải về
780 M-BBHN

Mẫu biên bản hội nghị

Tải về
781 716/QD-DHNL

Quyết định điều chỉnh và bổ sung Quy định về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giáo viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
782 M-BBCV

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tải về
783 58/2010/QH12

Luật viên chức

16/11/2010 Tải về
784 CTVT/TCHC-DHNL

Tập huấn công tác hành chính văn phòng

Tải về
785 48/2005/QH11

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

30/11/2005 Tải về
786 55/2005/QH11

Luật phòng, chống tham nhũng

30/11/2005 Tải về
787 VT/TCHC-DHNL

Văn thư lưu trữ

05/10/2015 Tải về
788 280915-TB/DHNL-DTN

Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện Trường Đại học Nông Lâm Huế - Năm 2015”

29/09/2015 Tải về
789 CN-NV-BM_CSVC

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Cơ sở vật chất

01/09/2015 Tải về
790 260915/DVKG-DHNL

Diễn văn khai giảng năm học 2015-2016 của Hiệu trưởng

27/09/2015 Tải về
791 CN-NV-BM_CTSV

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Công tác sinh viên

01/09/2015 Tải về
792 CN-NV-BM_DTDH

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Đào tạo Đại học

01/09/2015 Tải về
793 CN-NV-BM_DTSDH

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Đào tạo sau Đại học

01/09/2015 Tải về
794 91/TB-GDQP

Tổ chức thi lần 2 các học phần môn học GDQP-AN

21/09/2015 Tải về
795 44/2009/QH12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục

25/01/2009 Tải về
796 01/2011/TT-BNV

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

19/01/2011 Tải về
797 CL-KH_2010-2015

Kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế giai đoạn 2010-2015 & tầm nhìn đến 2020

Tải về
798 58/2010/QD-TTg

Quyết định về việc ban hành "Điều lệ trường Đại học"

22/09/2010 Tải về
799 CN-NV-BM_KHCN-HTQT

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

01/09/2015 Tải về
800 CN-NV-BM_KHTC

chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Kế hoạch tài chính

01/09/2015 Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... , 31 32 33  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng