01:40 ICT Thứ tư, 15/07/2020
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
951 CH-02

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời

24/06/2015 Tải về
952 CH-01

Mẫu phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức

24/06/2015 Tải về
953 M40b-BKCTNDHNHT

Bảng kê chi tiền người dự hội nghị, hội thảo

31/03/2006 Tải về
954 M41-BKDNTTHNHT

Bảng kê đề nghị thanh toán hội thảo, hội nghị

16/11/2010 Tải về
955 M-DSNTCKVHVL

Mẫu Danh sách nhận tiền thanh toán các khoản vừa học vừa làm

Tải về
956 M-DSTTNG

Mẫu Danh sách thanh toán ngoài giờ

Tải về
957 M-DSNT

Mẫu danh sách nhận tiền

Tải về
958 GBN

Giấy biên nhận

Tải về
959 GNT

Giấy nộp tiền

Tải về
960 C37-HD

Giấy đề nghị thanh toán

30/03/2006 Tải về
961 C35-TV

Bảng kê thanh toán tiền phí và lệ phí cầu đường

30/03/2006 Tải về
962 C32-HD

Giấy đề nghị tạm ứng

30/03/2006 Tải về
963 C12-HD

Bảng kê thanh toán công tác phí

30/03/2006 Tải về
964 C10-HD

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

15/11/2010 Tải về
965 C09-HD

Giấy thanh toán tiền thuê ngoài (dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

15/11/2010 Tải về
966 C08-HD

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

15/11/2010 Tải về
967 TKCTGDNTT

Tờ kê chứng từ gốc đề nghị thanh toán

Tải về
968 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
969 C01b-HD

Bảng chấm công làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
970 M-KTNCN

Bảng kê thu nhập

Tải về
971 C01a-HD

Bảng chấm công

15/11/2010 Tải về
972 M16/DK-TNCN

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

28/02/2011 Tải về
973 M01/DK-TNCN

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

30/09/2008 Tải về
974 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
975 43/2007/QD-GBGD&DT

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

16/08/2007 Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 38, 39 40 41  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng