Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
09:33 ICT Thứ sáu, 31/03/2023

Trang nhất » Tra cứu văn bản

Số văn bản : 17/2014/TT-BGDDT
Về việc / trích yếu

Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

Ngày ban hành 04/10/2015
Loại văn bản / tài liệu Thông tư
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đến
Đơn vị / phòng ban Phòng Tổ chức Hành chính & Cơ sở vật chất
Lĩnh vực
Người ký duyệt Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Chính phủ
Xem : 781 | Tải về : 494 Tải về
Nội dung chi tiết
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,cơ quan ngang Bộ;
            Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
            Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức.
 

Menu

Sứ Mạng