Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
22:18 ICT Thứ bảy, 21/04/2018

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 01/TB-DHNL-DTSDH

Trường ĐHNL, ĐHH liên kết với Trường Đại học Thủy Lợi thông báo thu nhận hồ sơ và kế hoạch tuyển sinh cao học 2018

02/01/2018 Tải về
2 03_2017/CL-DHNL-TCHC

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn đến 2030 (Bản điều chỉnh T3_2017)

24/05/2017 Tải về
3 M13/DTCB-KHCN

Mẫu 13-Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ

11/04/2016 Tải về
4 M16/DTCDHH-KHCN

Mẫu 16-Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp ĐHH

21/09/2016 Tải về
5 M9/DTCDHH-KHCN

Mẫu 9-Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH

21/09/2016 Tải về
6 M8/DTCDHH-KHCN

Mẫu 8-Bổ sung thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
7 M7/DTCDHH-KHCN

Mẫu 7-Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
8 Tổng hợp ý kiến góp ý cho Dự thảo Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHNL, giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030

30/08/2016 Tải về
9 BCDGTHKHCLPT2010-2015-DHNL-DHH

Báo cáo đánh giá việc thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHNL giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn đến 2025; Những mục tiêu, chỉ tiêu chí đã đạt được và những bài học kinh nghiệm, nguyên nhân chưa đạt và rút kinh nghiệm cho việc XD KHCLPT giai đoạn mới 2016-2020, tầm nhìn đến 2030.

15/03/2016 Tải về
10 DMMCBCTDG

Danh mục minh chứng Báo cáo tự đánh giá trường Đại học Nông Lâm Huế năm 2016

12/08/2016 Tải về
11 BCTDG

Báo cáo Tự đánh giá trường Đại học Nông Lâm Huế năm 2016

12/08/2016 Tải về
12 468/BC-DHNL

Danh sách giảng viên cơ hữu trường Đại học Nông Lâm Huế tính đến tháng 7 năm 2016

01/07/2016 Tải về
13 DSQD741

Tổng hợp Danh sách phân loại CBVCLĐ 2015 đi kèm Quyết định 741

28/08/2015 Tải về
14 KLHTHTTT4-2016

Kết luận của Hiệu trưởng họp thủ trưởng tháng 4 năm 2016

Tải về
15 KLHTHTTT5-2016

Kết luận của Hiệu trưởng họp thủ trưởng tháng 5 năm 2016

19/05/2016 Tải về
16 TLDTDTDH

Giải đáp thắc mắc về đào tạo năm 2016

08/05/2016 Tải về
17 TLDTTTTTTV

Giải đáp thắc mắc về thông tin, thư viện năm 2016

08/05/2016 Tải về
18 TLDTDH

Giải đáp thắc mắc về công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên năm 2016

08/05/2016 Tải về
19 TLDTKHTC

Giải đáp thắc mắc về tài chính của sinh viên năm 2016

08/05/2016 Tải về
20 TLDTCSVC

Giải đáp thắc mắc về CSVC của sinh viên năm 2016

08/05/2016 Tải về
21 TLDTCTSV

Giải đáp những thắc mắc của sinh viên trong năm 2016

08/05/2016 Tải về
22 BC/DHNL-2015

Báo cáo Ba công khai Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế năm 2015

31/12/2015 Tải về
 

Menu

Sứ Mạng