Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
14:30 ICT Thứ bảy, 28/05/2022

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Bieu mau 17 2021-2022

Biểu mẫu 17 Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2021 - 2022

25/05/2022 Tải về
2 Bieu mau 20 2021-2022

Biểu mẫu 20 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2021-2022

31/12/2021 Tải về
3 Biểu 21 2021-2022

Biểu mẫu 21. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2021 - 2022

24/12/2021 Tải về
4 ĐK tên định danh

Về việc đăng ký tên định danh Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2021

16/11/2021 Tải về
5 Quyết định số 1401/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Huế, mã số DHH2019-02-123: “Xây dựng bản đồ trực tuyến các nhà vườn truyền thống trên địa bàn thành phố Huế phục vụ công tác quản lý và du lịch” do ThS. Trần Thị Thùy Hương làm chủ nhiệm

01/10/2021 Tải về
6 BC-TDG-CTDT-PTNT

Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Phát triển nông thôn để lấy ý kiến góp ý từ ngày 22/9/2021 đến hết ngày 06/10/2021

22/09/2021 Tải về
7 BC-TDG-CTDT-CNTP

Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thực phẩm để lấy ý kiến góp ý từ ngày 22/9/2021 đến hết ngày 06/10/2021

22/09/2021 Tải về
8 BC-TDG-CTDT-TY

Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thú y để lấy ý kiến góp ý từ ngày 16/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021

16/09/2021 Tải về
9 553/QĐ-ĐHNL, 13/8/2021

Hội đồng đào tạo liên thông ngành Lâm học năm học 2021-2022

13/08/2021 Tải về
10 Bieu mau 17-2021

Biểu mẫu 17 Cam kết chất lượng năm học 2020 - 2021

30/06/2021 Tải về
11 Bieu mau 18A-2021

Biểu mẫu 18A Công khai quy mô đào tạo năm học 2020-2021

30/06/2021 Tải về
12 Bieu mau 20-2021

Biểu mẫu 20 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2020-2021

30/06/2021 Tải về
13 BC-giua ky-KĐCLGD

Báo cáo giữa kỳ Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục năm 2019

31/10/2019 Tải về
14 Bieu mau 21-2021

Công khai tài chính cơ sở giáo dục năm học 2020 - 2021

23/04/2021 Tải về
15 Bieu mau 19-2021

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục năm học 2020 - 2021.

23/04/2021 Tải về
16 DM-MC-TĐG-NTTS

Danh mục minh chứng Báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản

18/06/2021 Tải về
17 BC-TĐG-NTTS

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Nuôi trồng thủy sản chính thức

18/06/2021 Tải về
18 DM MC TDG KHCT

Danh mục minh chứng Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học cây trồng chính thức

18/06/2021 Tải về
19 BC-TDG-KHCT

Báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học cây trồng chính thức.

18/06/2021 Tải về
20 DM MC TDG QLDD

Danh mục minh chứng Báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý đất đai chính thức.

18/06/2021 Tải về
21 BC-TDG-QLDD

Báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý đất đai chính thức.

18/06/2021 Tải về
22 73/QĐ-ĐHNL

12/03/2021 Tải về
23 4/QĐ-ĐHH

12/03/2021 Tải về
24 06/TM-DHNL-KHCN

Thư mời viết bài cho tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp trường ĐHNL Huế Tập 4, Số 1-2020

10/01/2020 Tải về
25 DHNL/KHCN-SV

Biểu mẫu đề tài KHCN sinh viên

08/01/2020 Tải về
1 2 3  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng