Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
14:31 ICT Thứ hai, 29/05/2023

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 13/NQ-HDT

Nghị quyết về việc thành lập Ban thẩm định quyết toán, báo cáo tài chính năm 2022 và dự toán thu, chi NSNN năm 2023

07/04/2023 Tải về
2 CLPT_2021-2025

Chiến lược phát triển trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030

19/08/2022 Tải về
3 64/NQ-HĐT

Nghị quyết về việc thành lập Ban thẩm định Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm

23/11/2022 Tải về
4 NQ-CĐ

Nghị quyết Đại hội CĐCS Trường ĐH Nông Lâm, nhiệm kỳ 2013-2017

21/12/2013 Tải về
5 17/NQ-HĐT

Nghị quyết về việc phê duyệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục và mục tiêu của Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030

20/05/2021 Tải về
6 62/NQ-HĐT

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng trường

28/10/2022 Tải về
7 49/NQ-HĐT

Nghị quyết thành lập BTC và Tổ giúp việc cho BTC Hội thảo "Quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ"

15/08/2022 Tải về
8 30/NQ-HĐT

Ban thẩm định Quy chế tài chính Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

10/05/2022 Tải về
9 25/NQ-HĐT

Nghị quyết thành lập Ban thẩm định dự toán thu, chi NSNN năm 2022 của Hội đông trường, Trường Đại học Nông Lâm

20/04/2022 Tải về
10 35/NQ-HĐT

Nghị quyết thành lập Thường trực Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025

23/12/2021 Tải về
11 18/NQ-HĐT

Nghị quyết ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

24/06/2021 Tải về
12 2000 /QĐ-ĐHH

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn về đạo đức trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

16/12/2021 Tải về
13 832/QĐ-ĐHNL

06/12/2021 Tải về
14 225/QĐ-ĐHH

08/06/2021 Tải về
15 25-NQ/ĐU

Nghị quyết tháng 10/2016 của Đảng ủy

14/10/2016 Tải về
16 38/NQ-BCH

Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III/2016

03/10/2016 Tải về
17 TL14_NQDHKX

Tài liệu 14_Nghị quyết Đại hội Khóa X

23/09/2016 Tải về
18 TL13_NQDHDBDHH2015-2020

Tài liệu 13_Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế 2015-2020

23/09/2016 Tải về
19 TL2_NQDMCBTDGD

Tài liệu 2_Nghị quyết đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

23/09/2016 Tải về
20 NQDHHSV2015

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội sinh viên trường ĐHNL khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2018

02/11/2015 Tải về
 

Menu

Sứ Mạng