Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
09:40 ICT Thứ ba, 06/12/2022

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 62/NQ-HĐT

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng trường

28/10/2022 Tải về
2 49/NQ-HĐT

Nghị quyết thành lập BTC và Tổ giúp việc cho BTC Hội thảo "Quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ"

15/08/2022 Tải về
3 30/NQ-HĐT

Ban thẩm định Quy chế tài chính Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

10/05/2022 Tải về
4 25/NQ-HĐT

Nghị quyết thành lập Ban thẩm định dự toán thu, chi NSNN năm 2022 của Hội đông trường, Trường Đại học Nông Lâm

20/04/2022 Tải về
5 35/NQ-HĐT

Nghị quyết thành lập Thường trực Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025

23/12/2021 Tải về
6 18/NQ-HĐT

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

24/06/2021 Tải về
7 2000 /QĐ-ĐHH

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn về đạo đức trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

16/12/2021 Tải về
8 832/QĐ-ĐHNL

06/12/2021 Tải về
9 225/QĐ-ĐHH

08/06/2021 Tải về
10 25-NQ/ĐU

Nghị quyết tháng 10/2016 của Đảng ủy

14/10/2016 Tải về
11 38/NQ-BCH

Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III/2016

03/10/2016 Tải về
12 TL14_NQDHKX

Tài liệu 14_Nghị quyết Đại hội Khóa X

23/09/2016 Tải về
13 TL13_NQDHDBDHH2015-2020

Tài liệu 13_Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế 2015-2020

23/09/2016 Tải về
14 TL2_NQDMCBTDGD

Tài liệu 2_Nghị quyết đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

23/09/2016 Tải về
15 NQDHHSV2015

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội sinh viên trường ĐHNL khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2018

02/11/2015 Tải về
 

Menu

Sứ Mạng