Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
02:29 ICT Thứ tư, 15/07/2020

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 386a/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo kết luận của đoàn thanh tra Đại học Huế

25/05/2020 Tải về
2 563/QĐ-ĐHNL

Ban tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp Cao học, Đại học và Cao đẳng năm học 2019 - 2020

09/07/2020 Tải về
3 Số 587/QĐ-ĐHNL-KHCN

HĐ khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHH, mã số: DHH2018-02-109 do ThS. Lê Thị Kim Anh làm chủ nhiệm

07/07/2020 Tải về
4 Số 586/QĐ-ĐHNL-KHCN

HĐ khoa học đánh giá, nghiệm thu Quy trình thuộc đề tài KHCN cấp ĐHH, mã số: DHH2018-02-109 do ThS. Lê Thị Kim Anh làm chủ nhiệm

07/07/2020 Tải về
5 Số 571/QĐ-ĐHNL

HĐ nghiệm thu cấp cơ sở dự án KHCN cấp cơ sở

08/07/2020 Tải về
6 Số 570/QĐ-ĐHNL

HĐ nghiệm thu cấp cơ sở dự án KHCN cấp cơ sở

08/07/2020 Tải về
7 Số 569/QĐ-ĐHNL

HĐ nghiệm thu quy trình

08/07/2020 Tải về
8 Số 352/QĐ-ĐHNL

Hội đồng thẩm định giáo trình: Miễn dịch học thú y

12/05/2020 Tải về
9 Số 562/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

29/06/2020 Tải về
10 Số 558/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
11 Số 557/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
12 Số 559/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
13 Số 556/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
14 Số 555/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
15 Số 554/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
16 553/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Nông Lâm giai đoạn 2019 - 2021

26/06/2020 Tải về
17 Quyết định 539/QĐ-ĐHNL

Thành lập Ban tổ chức và bộ phận phục vụ Hội nghị tập huấn “Viết chuẩn đầu ra"

22/06/2020 Tải về
18 547/QĐ-ĐHNL-KHCN

QĐ Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp TTĐ 2019

25/06/2020 Tải về
19 548/QĐ-ĐHNL-KHCN

QĐ Hội đồng nghiệm thu Quy trình ĐT cấp trường trọng điểm 2019

25/06/2020 Tải về
20 QĐ2020 490/QĐ-ĐHNL-KHCN

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài DHH2018-02-102 do TS. Võ Văn Quốc Bảo làm chủ nhiệm

12/06/2020 Tải về
21 QĐ 783/QĐ-ĐHH

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài DHH2018-02-107 do TS. Trần Thị Phượng làm chủ nhiệm

10/06/2020 Tải về
22 QĐ 502/QĐ-ĐHNL-KHCN

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài DHH2018-02-112 do PGS.TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh làm chủ nhiệm

16/06/2020 Tải về
23 QĐ 518/QĐ-ĐHNL-KHCN

QĐ Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài DHH2018-02-104 do TS. Nguyễn Văn Huy làm chủ nhiệm

18/06/2020 Tải về
24 Quyết định 511/QĐ-ĐHNL

Thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản

17/06/2020 Tải về
25 QĐ 491/QĐ-ĐHNL-KHCN

QĐ HĐ nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHH2018-02-100

12/06/2020 Tải về
1 2 3 ... 11 12 13  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng