Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
19:50 ICT Thứ năm, 06/10/2022

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 706/QĐ-ĐHNL, 30/9/2022

Bổ sung ủy viên Hội đồng tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học và văn bằng hai năm 2022

30/09/2022 Tải về
2 49/NQ-HĐT

Nghị quyết thành lập BTC và Tổ giúp việc cho BTC Hội thảo "Quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ"

15/08/2022 Tải về
3 441/QĐ1-ĐHNL

Quyết định thành lập BTC và nhóm hỗ trợ Lễ Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp năm học 2021 - 2022

17/06/2022 Tải về
4 405/QĐ-ĐHNL.2022

Hội đồng thẩm định giáo trình Kỹ thuật lên men thực phẩm

02/06/2022 Tải về
5 250/QĐ-ĐHNL, ngày 13/5/2022

Về việc thành lập Hội đồng đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học và liên thông người có bằng đại học khác ngành Quản lý đất đai hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học năm 2022

13/05/2022 Tải về
6 274/QĐ-ĐHNL,25/4/2022

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học và văn bằng hai năm 2022

25/04/2022 Tải về
7 3435/QĐ-BGDĐT

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng chuẩn Chương trình đào tạo khối ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

18/10/2021 Tải về
8 102/QĐ-ĐHNL, 01/3/2022

Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận lớp liên thông Khoa học cây trồng khóa 54 hệ vừa làm vừa học mở tại Trường Cao đẳng Quảng Nam

01/03/2022 Tải về
9 128/QĐ-ĐHNL, 09/3/2022

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng, đại học thứ 2 và liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học hệ chính quy năm 2022

09/03/2022 Tải về
10 116/QĐ-ĐHNL, 03/3/2022

Ban chấm thi tốt nghiệp đại học hệ VLVH ngành Thú y khóa 50 tại Quảng Ngãi

03/03/2022 Tải về
11 110/QĐ-ĐHNL, 03/3/2022

Ban coi thi tốt nghiệp đại học hệ VLVH ngành Thú y khóa 50 tại Quảng Ngãi

03/03/2022 Tải về
12 593/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình "Kỹ thuật chăn nuôi" do PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả làm chủ biên

07/09/2021 Tải về
13 567/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình Công nghệ cao trong nông nghiệp do PGS.TS. Nguyễn Đình Thi làm chủ biên

23/06/2021 Tải về
14 452/QĐ-ĐHNL_1

24/06/2021 Tải về
15 435/QĐ-ĐHNL_10

20/06/2021 Tải về
16 328/QĐ-ĐHNL

06/05/2021 Tải về
17 388/QĐ-ĐHNL

01/06/2021 Tải về
18 823/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình Pháp luật đất đai

16/09/2020 Tải về
19 831/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đào tạo liên thông ngành Khoa học cây trồng năm 2020

21/09/2020 Tải về
20 784/QĐ-ĐHNL

Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020

08/09/2020 Tải về
21 563/QĐ-ĐHNL

Ban tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp Cao học, Đại học và Cao đẳng năm học 2019 - 2020

09/07/2020 Tải về
22 459/QĐ-ĐHNL

Thành lập hội đồng thẩm định giáo trình "Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản" do TS. Lê Ngọc Phương Quý và PGS.TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh đồng chủ biên

04/06/2020 Tải về
23 323/QĐ-ĐHNL

Thành lập hội đồng thẩm định giáo trình "Toán cao cấp" do TS. Trần Bá Tịnh chủ biên

05/05/2020 Tải về
24 289/|QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban tư vấn tuyển sinh và nhóm thường trực Tư vấn tuyển sinh năm 2020

28/04/2020 Tải về
25 Số: 99/2019/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

30/12/2019 Tải về
1 2  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng