Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
23:26 ICT Thứ năm, 22/04/2021

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 245/ĐHNL

Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ ngành Quản lý đất đai - lớp CH QLĐ25

07/04/2021 Tải về
2 244/ĐHNL

Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ ngành Thú y - lớp Thú y 25

07/04/2021 Tải về
3 241/ĐHNL

Hội đồng đánh giá luận văn cao học ngành Quản lý đất đai - lớp 24F

07/04/2021 Tải về
4 160/QĐ-ĐHH

16/04/2021 Tải về
5 169/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá luận văn cao học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

18/03/2021 Tải về
6 183/QĐ-ĐHNL

Thành lập Ban điều phối chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Chăn nuôi - Hợp tác với chương trình Mekarn II giai đoạn 2)

23/03/2021 Tải về
7 151/QĐ-ĐHNL

Thành lập hội đồng đánh giá luận văn cao học ngành Phát triển nông thôn

11/03/2021 Tải về
8 73/QĐ-ĐHNL

12/03/2021 Tải về
9 4/QĐ-ĐHH

12/03/2021 Tải về
10 13/QĐ-ĐHH

12/03/2021 Tải về
11 110/QĐ-ĐHNL

Quyết định Hội đồng đánh giá luận văn cao học chuyên ngành Chăn nuôi

19/02/2021 Tải về
12 117/QĐ-ĐHNL

Quyết định Hội đồng thông qua đề cương Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lâm học

25/02/2021 Tải về
13 121/QĐ-ĐHNL

Hội đồng xét điều kiện bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Chăn nuôi 24

25/02/2021 Tải về
14 1185/QĐ-ĐHNL-ĐT&CTSV

Thanh lập ban điều hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý an toàn thực phẩm

18/12/2021 Tải về
15 137/QĐ-ĐHNL

05/03/2021 Tải về
16 81/QĐ-ĐHNL

01/02/2021 Tải về
17 72/QĐ-ĐHNL

29/01/2021 Tải về
18 1191/QĐ-ĐHNL

Về việc thành lập hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

22/12/2020 Tải về
19 1021/QĐ-ĐHNL

13/11/2020 Tải về
20 1173/QĐ-ĐHNL

Quyết định đánh giá luận văn cao học chuyên ngành Lâm học Khóa 24, học viên Nguyễn Thanh Hùng

14/12/2020 Tải về
21 09/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá chuyên đề cho NCS ngành Quản lý đất đai

08/01/2021 Tải về
22 08/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá chuyên đề cho NCS ngành Quản lý đất đai

08/01/2021 Tải về
23 1150/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá tiến độ cho NCS đợt 2 năm 2020, ngành Nuôi trồng thủy sản

11/12/2020 Tải về
24 1136/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá tiến độ cho NCS đợt 2 năm 2020, ngành Quản lý đất đai

11/12/2020 Tải về
25 1154/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá tiến độ cho NCS đợt 2 năm 2020, ngành Khoa học cây trồng, nhóm 1

11/12/2020 Tải về
1 2 3 4  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng