Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
14:46 ICT Thứ hai, 29/05/2023

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 374/QĐ-ĐHNL 8/5/2023

Hội đồng thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ Lớp CH NTTS27

08/05/2023 Tải về
2 400/QĐ-ĐHNL, ngày 19/5/2023

Hội đồng đánh giá chuyên đề và tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Le Chí Hùng Cường, ngành Phát triển nông thôn

19/05/2023 Tải về
3 387/QĐ-ĐHNL, ngày 16/5/2023

Hội đồng đánh giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh Trần Nguyên Ngọc, ngành Nuôi trồng thủy sản

16/05/2023 Tải về
4 346/QĐ-ĐHNL 8.5.2023

QĐ hội đồng thông qua đề cương thạc sĩ ngành CNTP 27

08/05/2023 Tải về
5 366/QĐ-ĐHNL ngày 11.5.2023

Hội đồng thẩm định giáo trình

11/05/2023 Tải về
6 355/QĐ-ĐHNL, 10/5/2023

Hội đồng đánh giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh Trần Vinh Phương ngành Nuôi trồng thúy sản

10/05/2023 Tải về
7 148/QĐ-ĐHH

Thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Ngô Mậu Dũng

20/02/2023 Tải về
8 250/QĐ-ĐHNL, ngày 31/3/2023

Thành lập hội đồng đánh giá chuyên đề và tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Phương Thảo, ngành Lâm sinh

31/03/2023 Tải về
9 QĐ 177/QĐ-ĐHNL ngày 21/03/2023

Quyết định Hội đồng thẩm định giáo trình Lâm nghiệp đô thị

21/03/2023 Tải về
10 147/QĐ-ĐHNL 16.03.2023

QĐ Thành lập Ban Tổ chức và nhóm hỗ trợ Lễ Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp Đại học, Cao học, NCS đợt 1 năm 2023

16/03/2023 Tải về
11 71/QĐ-ĐHNL 15.02.2023

QĐ thành lập hội đồng báo cáo tiến độ thực hiện đề tài LV lớp cao học Thú y 27

15/02/2023 Tải về
12 QĐ 132/QD-ĐHNLNGÀY 09.3.23

QĐ thành lập hội đồng đánh giá luận văn thạc sic chăn nuôi 26

09/03/2023 Tải về
13 120/QĐ-ĐHNL, ngày 03/3/2023

Hội đồng xét duyệt kế hoạch học tập cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Hằng, ngành Quản lý đất đai

03/03/2023 Tải về
14 64/QĐ-ĐHNL 15/02/2023

Hội đồng đánh giá tiến độ Luận văn Thạc sĩ Lớp CH QLĐĐ 27A

15/02/2023 Tải về
15 84/QĐ-ĐHNL 23/02/2023

Hội đồng thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ ngành PTNT - Lớp CH PTNT 26B

23/02/2023 Tải về
16 70/QĐ-ĐHNL 15/02/2023

Hội đồng đánh giá tiến độ Luận văn Thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 27 lớp CH BVTV 27

15/02/2023 Tải về
17 69/QĐ-ĐHNL 15/02/2023

Hội đồng đánh giá tiến độ Luận văn Thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 27 lớp CH KHCT 27

15/02/2023 Tải về
18 68/QĐ-ĐHNL 15/02/2023

hội đồng đánh giá tiến độ Luận văn Thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 27 lớp CH Lâm học 27A

15/02/2023 Tải về
19 67/QĐ-ĐHNL 15/02/2023

Hội đồng đánh giá tiến độ Luận văn Thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 27 lớp CH Lâm học 27B

15/02/2023 Tải về
20 66/QĐ-ĐHNL 15/02/2023

Hội đồng đánh giá tiến độ Luận văn Thạc sĩ Lớp CH QLĐĐ 27C

15/02/2023 Tải về
21 65/QĐ-ĐHNL 15/02/2023

Hội đồng đánh giá tiến độ Luận văn Thạc sĩ Lớp CH QLĐĐ 27B

15/02/2023 Tải về
22 63/QĐ-ĐHNL ngày 15/02/2023

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 26

15/02/2023 Tải về
23 QĐ 53/QĐ-ĐHNL 9/2/23

QĐ thành lập hội đồng thẩm định giáo trình Thị trường Bất động sản

09/02/2023 Tải về
24 1088/QĐ-ĐHNL, 20/12/2022

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thúy Cường

20/12/2022 Tải về
25 2108/QĐ-ĐHH, 26/12/2022

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Võ Đức Nghĩa

26/12/2022 Tải về
1 2 3 ... 9 10 11  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng