Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
08:32 ICT Thứ sáu, 09/12/2022

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 931/QĐ-ĐHNL 23.11.2022

Hội đồng đánh giá luận văn cao học cho Lớp CH NTTS 26

23/11/2022 Tải về
2 972/QĐ-ĐHNL 30.11.2022

Hội đồng đánh giá luận văn cao học cho ngành Phát triển nông thôn - Lớp CH PTNT 26A

30/11/2022 Tải về
3 971/QĐ-ĐHNL ngày 30.11.2022

Hội đồng đánh giá luận văn cao học cho ngành Thú y Lớp CH Thú y 26

30/11/2022 Tải về
4 QĐ 893/QĐ-ĐHNL 18.11.2022

Hội đồng đánh giá luận văn cao học ngành Chăn nuôi, lớp CH Chăn nuôi nhóm 1

18/11/2022 Tải về
5 QĐ 894/QĐ-ĐHNL 18.11.2022

QĐ 894/QĐ-ĐHNL về việc thành lập hội đồng thông qua đề cương luận văn thạc sỹ ngành Thú y 27

18/11/2022 Tải về
6 801/QĐ-ĐHNL.2022

Hội đồng xét duyệt kế hoạch học tập cho nghiên cứu sinh Thái Nguyễn Quỳnh Thư, ngành Khoa học cây trồng

25/10/2022 Tải về
7 872/QĐ-ĐHNL 03/11/2022

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QLĐĐ LỚP 26C

03/11/2022 Tải về
8 871/QĐ-ĐHNL 03/11/2022

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QLĐĐ LỚP 26B

03/11/2022 Tải về
9 870/QĐ-ĐHNL 03/11/2022

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN NGÀNH QLĐĐ LỚP 26A

03/11/2022 Tải về
10 877/QĐ-ĐHNL 8/11/2022

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LÂM HỌC 26

08/11/2022 Tải về
11 876/QĐ-ĐHNL 8/11/2022

QĐ HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHCT 26

08/11/2022 Tải về
12 803/QĐ-ĐHNL.2022

Hôi đồng xét duyệt kế hoạch học tập cho NCS Trần Xuân Hạnh, ngành Khoa học cây trồng

25/10/2022 Tải về
13 802/QĐ-ĐHNL.2022

Hôi đồng xét duyệt kế hoạch học tập cho NCS Trương Thị Diệu Hòa, ngành Khoa học cây trồng

25/10/2022 Tải về
14 804/QĐ-ĐHNL.2022

Hôi đồng xét duyệt kế hoạch học tập cho NCS Nguyễn Kim Chi, ngành Bảo vệ thực vật

25/10/2022 Tải về
15 806/QĐ-ĐHNL.2022

Hội đồng xét duyệt kế hoạch học tập cho NCS Trần Ngọc Liêm, ngành Chăn nuôi

25/10/2022 Tải về
16 829/QĐ-ĐHNL-31/10/2022

Hội đồng thông qua đề cương thạc sĩ ngành Lâm học lớp 27B

31/10/2022 Tải về
17 828/QĐ-ĐHNL-31.10.2022

Hội đồng thông qua đề cương Thạc sĩ ngành Lâm học lớp 27 A

31/10/2022 Tải về
18 827/QĐ-ĐHNL 31.10.2022

Hội đồng thông qua đề cương thạc sỹ CH BVTV 27

31/10/2022 Tải về
19 826/QĐ-ĐHNL 31.10.22

QĐ thông qua đề cương thạc sĩ lớp CH KHCT 27

31/10/2022 Tải về
20 QĐ 810/QĐ-ĐHNL 26/10/2022

QĐ hội đồng thông qua đề cương thạc sĩ ngành QLĐ lớp 27C

26/10/2022 Tải về
21 QĐ 808/QĐ-ĐHNL.26/10/2022

QĐ hội đồng thông qua đề cương Thạc sĩ ngành QLĐ 27A

26/10/2022 Tải về
22 QĐ 809/QĐ-ĐHNL 26/10/2022

QĐ hội đồng thông qua đề cương thạc sĩ ngành QLĐ 27B

26/10/2022 Tải về
23 805/QĐ-ĐHNL.22

Hội đồng đánh giá chuyên đề và tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Phương Lan, ngành Nuôi trồng thủy sản

25/10/2022 Tải về
24 641/QĐ-ĐHNL

QĐ ban tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng, cập nhật CTĐT thạc sĩ, tiến sĩ

14/09/2022 Tải về
25 718/QĐ-ĐHNL.2022

Hội đồng đánh giá chuyên đề cho NCS Ngô Thạch Quỳnh Huyên

05/10/2022 Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng