Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
07:19 ICT Thứ năm, 21/06/2018

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 99/DHNL-CTSV

Phiếu đăng ký học bổng Vallet 2018

24/05/2018 Tải về
2 47/TB-DHNL-CTSV

Thông báo về học bổng Hessen năm 2017-2018

20/03/2018 Tải về
3 MHB/DHNL-CTSV

Học bổng Viethope dành cho Tân SV K51

26/09/2017 Tải về
4 TL14_NQDHKX

Tài liệu 14_Nghị quyết Đại hội Khóa X

23/09/2016 Tải về
5 TL13_NQDHDBDHH2015-2020

Tài liệu 13_Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế 2015-2020

23/09/2016 Tải về
6 TL11_LATGT

Tài liệu 11_Luật an toàn giao thông

23/09/2016 Tải về
7 TL10_LQS

Tài liệu 10_Luật quân sự

23/09/2016 Tải về
8 TL9_QCN

Tài liệu 9_Quyền con người

23/09/2016 Tải về
9 TL8_QD1501PDDAGD

Tài liệu 8_Quyết định 1501 phê duyệt đề án giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thanh niên

28/08/2015 Tải về
10 TL7_TCGDLTCMDDLS

Tài liệu 7_Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên giai đoạn 2015-2020

23/09/2016 Tải về
11 TL6_GDHSSV

Tài liệu 6_Giáo dục Học sinh Sinh viên

23/09/2016 Tải về
12 TL5_THCT05

Tài liệu 5_Thực hiện Chỉ thị số 05

23/09/2016 Tải về
13 TL4_PHPTKT2016-2020

Tài liệu 4_Phương hướng phát triển kinh tế 2016-2020

23/09/2016 Tải về
14 TL3_TTVKDHDXII

Tài liệu 3_Tóm tắt văn kiện Đại hội Đảng XII

23/09/2016 Tải về
15 TL2_NQDMCBTDGD

Tài liệu 2_Nghị quyết đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

23/09/2016 Tải về
16 TL1_DHDXIIDHDMCB

Tài liệu 1_Đại hội Đảng XII và định hướng đổi mới căn bản

23/09/2016 Tải về
17 NDTSHCDTKDHL2016-2017

Nội dung tuần sinh hoạt công dân triển khai trong Đại hội lớp năm học 2016-2017

23/09/2016 Tải về
18 572/TB-DHNL-CTSV

Mẫu đơn xin học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017

20/09/2016 Tải về
19 113/ TB-DHNL-CTSV

Thông báo học bổng Vallet 2016

25/05/2016 Tải về
20 11052016_DHNL-CTSV

Thông báo về việc Dự xét học bổng Panasonic

12/05/2016 Tải về
21 101/TB-DHNL-CTSV

Thông báo về việc Triển khai thực hiện vé gửi xe tháng cho sinh viên

16/05/2016 Tải về
22 84/TB-DHNL-CTSV

Tổ chức sinh hoạt lớp tháng 5 năm 2016

23/04/2016 Tải về
23 71/TB-DHNL-CTSV

Thông báo học bổng Hessen 2016

04/04/2016 Tải về
24 01/TB-DHNL-CTSV

Hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ Hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2015-2016

06/01/2016 Tải về
25 691/QD-DHNL-CTSV

Quyết định về việc thành lập Ban cố vấn học tập năm học 2015-2016

26/08/2015 Tải về
1 2  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng