Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
22:15 ICT Thứ năm, 18/10/2018

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 157/TB-DHNL-KHTC

Thu học phí chính quy đợt 1 học kỳ năm học 2017-2018

12/09/2017 Tải về
2 Số:209/TB-ĐHNL-KHTC

Thu học phí chính quy đợt 5 (đợt cuối) học kỳ II năm học 2016-2017

04/05/2017 Tải về
3 67_2017/TB-DHNL-KHTC

Thu học phí chính quy đợt 3 học kỳ II năm học 2016-2017

04/04/2017 Tải về
4 255/TB-DHNL-KHTC

Thông báo thu học phí chính quy đợt 4 học kỳ I năm học 2016-2017

24/11/2016 Tải về
5 TB-HPK4DII

Thông báo Thu học phí đợt 4 kỳ 2 năm 2016

26/04/2016 Tải về
6 195/TB-DHNL-KHTC

Thông báo thu học phí đợt 2 học kỳ I năm học 2015-2016

22/10/2015 Tải về
7 86/2015/ND-CP

Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miên, giảm học phí, hỗ trợ chi phí thực tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021

02/10/2015 Tải về
8 M-DSNT

Mẫu danh sách nhận tiền

Tải về
9 GBN

Giấy biên nhận

Tải về
10 C37-HD

Giấy đề nghị thanh toán

30/03/2006 Tải về
11 C35-TV

Bảng kê thanh toán tiền phí và lệ phí cầu đường

30/03/2006 Tải về
12 C32-HD

Giấy đề nghị tạm ứng

30/03/2006 Tải về
13 C12-HD

Bảng kê thanh toán công tác phí

30/03/2006 Tải về
14 C10-HD

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

15/11/2010 Tải về
15 C09-HD

Giấy thanh toán tiền thuê ngoài (dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

15/11/2010 Tải về
16 C08-HD

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

15/11/2010 Tải về
17 TKCTGDNTT

Tờ kê chứng từ gốc đề nghị thanh toán

Tải về
18 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
19 C01b-HD

Bảng chấm công làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
20 M-KTNCN

Bảng kê thu nhập

Tải về
21 C01a-HD

Bảng chấm công

15/11/2010 Tải về
22 M16/DK-TNCN

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

28/02/2011 Tải về
23 M01/DK-TNCN

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

30/09/2008 Tải về
24 CN-NV-BM_KHTC

chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Kế hoạch tài chính

01/09/2015 Tải về
 

Menu

Sứ Mạng