Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
02:30 ICT Thứ năm, 01/06/2023

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 402/QĐ-ĐHNL_2023

Hội đồng nghiệm thu đề tài nhánh

19/05/2023 Tải về
2 299/QĐ-ĐHNL

Thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá đề tài tham gia Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023

14/04/2023 Tải về
3 307/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học xét chọn đề tài sinh viên tham gia Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Đại học Huế.

20/04/2023 Tải về
4 294/QĐ-ĐNNL

Thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình công nghệ chế biến, đóng gói gạo an toàn”

14/04/2023 Tải về
5 295/QĐ-ĐHNL

Thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa Khang Dân 18 thương phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP”

14/04/2023 Tải về
6 296/QĐ-ĐHNL

Thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa Bắc Thịnh thương phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP”

14/04/2023 Tải về
7 297/QĐ-ĐHNL

Thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa Khang Dân 18 cấp xác nhận”

14/04/2023 Tải về
8 298/QĐ-ĐHNL

Thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa Bắc Thịnh cấp xác nhận”

14/04/2023 Tải về
9 145/QĐ-ĐHNL

Thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực để phát triển bền vững Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản của Việt Nam”

14/03/2023 Tải về
10 223/QĐ-ĐHNL

Thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc, hậu cần Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023

29/03/2023 Tải về
11 214/QĐ-ĐHNL 28/3/3023

Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở

28/03/2023 Tải về
12 207/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu quy trình cấp Trường: “Quy trình kĩ thuật sản xuất giống sen” do nhóm nghiên cứu: ThS. Lê Khắc Phúc, TS. Trần Thị Hoàng Đông, ThS. Nguyễn Thị Giang đồng chủ nhiệm

24/03/2023 Tải về
13 208/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu quy trình cấp Trường: “Quy trình kĩ thuật sản xuất Thiên Niên Kiện dưới tán rừng tự nhiên” do nhóm nghiên cứu: ThS. Lê Khắc Phúc, TS. Trương Quang Hoàng, ThS. Phan Văn Hùng, ThS. Phạm Trọng Trí đồng chủ nhiệm

24/03/2023 Tải về
14 206/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu quy trình cấp Trường: “Quy trình kĩ thuật sản xuất chuối theo tiêu chuẩn VietGAP” nhóm nghiên cứu: ThS. Lê Khắc Phúc, TS. Trương Quang Hoàng đồng chủ nhiệm

24/03/2023 Tải về
15 204/QĐ_ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu quy trình cấp Trường: “Quy trình kĩ thuật sản xuất ớt cay theo tiêu chuẩn VietGAP tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế” do ThS. Lê Khắc Phúc làm chủ nhiệm quy trình

24/03/2023 Tải về
16 203/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu quy trình cấp Trường: “Quy trình kĩ thuật sản xuất sen theo tiêu chuẩn VietGAP” do nhóm nghiên cứu: ThS. Lê Khắc Phúc, TS. Trần Thị Hoàng Đông, ThS. Nguyễn Thị Giang đồng chủ nhiệm

24/03/2023 Tải về
17 175/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

20/03/2023 Tải về
18 158/QĐ-ĐHNL

Về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu quy trình thuộc đề tài KH&CN cấp cơ sở do nhóm nghiên cứu: TS. Trần Thị Hoàng Đông, ThS. Nguyễn Thị Giang, ThS. Lê Khắc Phúc đồng chủ nhiệm

16/03/2023 Tải về
19 123/QĐ1-ĐHNL

Quyết định Hội đồng nghiệm thu Dự án SXTN&TMH cấp trường 2021: “Thử nghiệm sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc bươu đen (Pila polita Deshayes, 1830) tại Thừa Thiên Huế”, mã số: DHL2021-TMDA-02 do TS. Hoàng Nghĩa Mạnh làm chủ nhiệm

03/03/2023 Tải về
20 121/QĐ-ĐHNL2023

Hội đồng đánh giá nghiệm thu hướng dẫn kỹ thuật

03/03/2023 Tải về
21 124/QĐ-ĐHNL2023

Hội đồng đánh giá nghiệm thu hướng dẫn kỹ thuật

03/03/2023 Tải về
22 116/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá nghiệm thu quy trình

02/03/2023 Tải về
23 117/QĐ-ĐHNL2023

Hội đồng đánh giá nghiệm thu quy trình

02/03/2023 Tải về
24 102/QĐ-ĐHNL28022023

Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở

28/02/2023 Tải về
25 2023: 88/QĐ-ĐHNL

QĐ Thành lập Hội đồng khoa học nghiệm thu sản phẩm “Sổ tay hướng dẫn đối xử nhân đạo với động vật thí nghiệm”

24/02/2023 Tải về
1 2 3 ... 19 20 21  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng