Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
21:06 ICT Thứ năm, 06/10/2022

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 725/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

06/10/2022 Tải về
2 726a/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

06/10/2022 Tải về
3 677/QĐ-ĐHNL

HĐ nghiệm thu cơ sở

22/09/2022 Tải về
4 676/QĐ-ĐHNL

HĐ nghiệm thu cơ sở

22/09/2022 Tải về
5 675/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

22/09/2022 Tải về
6 639/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học xét chọn đề tài sinh viên tham dự Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2022”

14/09/2022 Tải về
7 544/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở Quy trình kỹ thuật

05/08/2022 Tải về
8 543/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở quy trình kỹ thuật

05/08/2022 Tải về
9 446/QĐ-ĐHNL

HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia

20/06/2022 Tải về
10 443/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và Tổ giúp việc Hội đồng

17/06/2022 Tải về
11 380/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh

26/05/2022 Tải về
12 số 704/QĐ-ĐHH

Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

12/05/2022 Tải về
13 343/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

18/05/2022 Tải về
14 342/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

18/05/2022 Tải về
15 341/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

18/05/2022 Tải về
16 340/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu quy trình

18/05/2022 Tải về
17 339/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu quy trình

18/05/2022 Tải về
18 338/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu quy trình

18/05/2022 Tải về
19 699/QĐ-ĐHH

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023

12/05/2022 Tải về
20 249/QĐ-ĐHNL(13/5/2022)

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

13/05/2022 Tải về
21 248/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

13/05/2022 Tải về
22 247/QĐ-ĐHNL(13/5/2022)

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

13/05/2022 Tải về
23 246/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

13/05/2022 Tải về
24 245/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

13/05/2022 Tải về
25 244/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Quy trình

13/05/2022 Tải về
1 2 3 ... 16 17 18  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng