Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
08:22 ICT Chủ nhật, 01/11/2020

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 975/QĐ-ĐHNL

QĐ HĐ nghiệm thu Dự án SXTN cấp trường 2019 do PGS.TS. Trần Thị Thu Hà làm chủ nhiệm

30/10/2020 Tải về
2 971/QĐ-ĐHNL

QĐ HĐ nghiệm thu Quy trình rau xà lách thuộc DASXTN cấp trường 2019 mã số DASXTN-19-01

30/10/2020 Tải về
3 Số 869/QĐ-ĐHNL

V/v Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia

30/09/2020 Tải về
4 910/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, thẩm định các quy trình công nghệ "tưới tiết kiệm cho cây dược liệu"

16/10/2020 Tải về
5 1403/QĐ-ĐHH

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài KH &CN cấp Đại học Huế, Mã số: DHH2018-02-100 do TS. Vũ Tuấn Minh làm chủ nhiệm

22/09/2020 Tải về
6 1460/QĐ-ĐHH

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, Mã số: DHH2018-02-105 do ThS. Trần Thị Thúy Hằng làm chủ nhiệm

05/10/2020 Tải về
7 872/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cơ sở đề tài KH &CN cấp Đại học Huế, Mã số: DHH2018-02-110 do ThS. Trần Phương Đông làm chủ nhiệm

05/10/2020 Tải về
8 870/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu Quy trình thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, Mã số: DHH 2018-02-110 do ThS. Trần Phương Đông làm chủ nhiệm

05/10/2020 Tải về
9 691/QĐ-ĐHNL

Quyết định tham gia Ủy viên thư ký thường trực Hội đồng KH&ĐT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Trần Đăng Hòa

10/08/2020 Tải về
10 1404/QĐ-ĐHH

Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, Mã số: DHH2018-02-106 do PGS.TS. Nguyễn Văn Minh làm chủ nhiệm

22/09/2020 Tải về
11 1405/QĐ-ĐHH

Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, Mã số: DHH2018-02-99 do TS. Phan Vũ Hải làm chủ nhiệm

22/09/2020 Tải về
12 Số 843/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Tỉnh

22/09/2020 Tải về
13 1211/QĐ-ĐHH

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài KH &CN cấp Đại học Huế, Mã số: DHH2018-02-112

18/08/2020 Tải về
14 Số 738/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá nghiệm thu quy trình

27/08/2020 Tải về
15 Số 737/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá nghiệm thu quy trình

27/08/2020 Tải về
16 Số 736/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá nghiệm thu quy trình

27/08/2020 Tải về
17 1122/QĐ-ĐHH

QĐ Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp ĐHH2018-02-102

18/08/2020 Tải về
18 713/QĐ-ĐHNL

QĐ Hội đồng cấp cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHH 2018-02-105

19/08/2020 Tải về
19 714/QĐ-ĐHNL

QĐ Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHH2018-02-106

19/08/2020 Tải về
20 1191/QĐ-ĐHH

QĐ Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐHH2018-02-104

10/08/2020 Tải về
21 1188/QĐ-ĐHH

QĐ nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp ĐHH2018-02-103 do TS. Trương Văn Đàn làm chủ nhiệm

10/08/2020 Tải về
22 Số 1171/QĐ-ĐHH

HĐ cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Bộ

06/08/2020 Tải về
23 Số 1170/QĐ-ĐHH

HĐ cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Bộ

06/08/2020 Tải về
24 Số 378/QĐ-ĐHNL

HĐ cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu cấp Tỉnh

28/07/2020 Tải về
25 614/QĐ-ĐHNL-KHCN

Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp trường trọng điểm năm 2020: “Đánh giá và đề xuất cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế” do TS. Nguyễn Thị Hồng Mai làm chủ nhiệm

17/07/2020 Tải về
1 2 3 ... 10 11 12  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng