Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
02:26 ICT Chủ nhật, 19/09/2021

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 2159/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

26/01/2021 Tải về
2 160a/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập tổ kiểm tra đề thi, bài thi và điểm thi năm học 2020 - 2021

16/03/2021 Tải về
3 160/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập các Tổ kiểm tra đề thi, bài thi và điểm thi học kỳ I năm học 2020 - 2021

16/03/2021 Tải về
4 995/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban Thanh tra đào tạo năm học 2020-2021 Trường Đại học Nông Lâm

05/11/2020 Tải về
5 Quyết định số 921/QĐ-ĐHNL

Về việc thành lập các tổ kiểm tra lưu trữ bài thi và điểm thi học kì 2 và học kì 3 năm học 2019-2020

16/10/2020 Tải về
6 54/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập các Tổ kiểm tra lưu trữ bài thi và điểm thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

14/02/2020 Tải về
7 948/QĐ-ĐHNL-TTPC

Quyết định về việc thành lập Ban Thanh tra năm học 2016-2017 của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

24/10/2016 Tải về
8 944/QĐ-ĐHNL-TTPC

Quy định về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

21/10/2016 Tải về
9 237/KH-ĐHNL-TTPC

Kế hoạch công tác Thanh tra, Pháp chế năm học 2016-2017 của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

21/10/2016 Tải về
10 943/QĐ-ĐHNL-TTPC

Quy chế Tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

21/10/2016 Tải về
11 942/QĐ-ĐHNL-TTPC

Quy chế Tổ chức và hoạt động của tổ Thanh tra - Pháp chế trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

21/10/2016 Tải về
12 30/BB-ĐHNL

Biên bản họp thống nhất công tác thanh tra, giám sát đào tạo của các đơn vị trong trường ĐHNL

21/09/2016 Tải về
 

Menu

Sứ Mạng