Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
21:38 ICT Thứ ba, 18/01/2022

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 12/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban tổ chức và Tổ phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

06/01/2022 Tải về
2 887/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2021 Trường Đại học Nông Lâm

24/12/2021 Tải về
3 566/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

20/08/2021 Tải về
4 863/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2021 (đợt 2)

17/12/2021 Tải về
5 811/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022

01/12/2021 Tải về
6 830/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Đoàn công tác của Trường Đại học Nông Lâm làm việc với UBND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

03/12/2021 Tải về
7 606/QĐ1-ĐHNL

Quyết định kiện toàn các tiểu ban phòng cháy, chữa cháy và phòng chống bão lụt, cứu nạn Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

10/09/2021 Tải về
8 605/QĐ1-ĐHNL

Quyết định kiện toàn Ban và Thường trực ban phòng cháy, chữa cháy và phòng chống bão lụt, cứu nạn Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

10/09/2021 Tải về
9 536/QĐ-ĐHNL

Quyết định tặng Giấy khen của Hiệu trưởng năm học 2020 - 2021

03/08/2021 Tải về
10 535/QĐ1-ĐHNL

Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2020 - 2021

03/08/2021 Tải về
11 534/QĐ-ĐHNL

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021

03/08/2021 Tải về
12 583/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 Trường Đại học Nông Lâm

27/08/2021 Tải về
13 1063/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Nông Lâm

25/11/2020 Tải về
14 525/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Nông Lâm và Tổ giúp việc Hội đồng

23/07/2021 Tải về
15 445/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá dịch vụ khai thác, sử dụng Nhà khách Trường Đại học Nông Lâm

23/06/2021 Tải về
16 1500/QĐ-ĐHH

Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021

14/10/2020 Tải về
17 ĐHNL-NDTH

Bộ Nhận diện thương hiệu trường ĐHNL 2020 được chia sẽ thông qua Driver Google, người sử dụng cần đăng nhập email công vụ (email@huaf.edu.vn) trước khi download.

03/12/2021 Tải về
18 125a/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban xây dựng Quy chế dân chủ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

26/02/2021 Tải về
19 41/QĐ-ĐHNL21

Quyết định thành lập Ban tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

15/01/2021 Tải về
20 1065/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng Quy trình giải quyết công việc Trường Đại học Nông Lâm

25/01/2020 Tải về
21 1061/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng Quy định chế độ làm việc của Giảng viên, Nghiên cứu viên trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

25/11/2020 Tải về
22 1221/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2020

30/12/2020 Tải về
23 1062/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

25/11/2020 Tải về
24 1004/QĐ-ĐHNL

Quyết định Hội đồng xét nâng lương đợt 2 năm 2020

10/11/2020 Tải về
25 987/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Tổ chuyên gia tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc đề tài sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm của thầy Nguyễn Văn Quy khoa Nông học

05/11/2020 Tải về
1 2 3 4  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng