Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
09:15 ICT Thứ ba, 06/12/2022

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 ĐK tên định danh

Về việc đăng ký tên định danh Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2021

16/11/2021 Tải về
2 582/QĐ-ĐHNL 27/8/2021

Hội đồng đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học ngành Khoa học cây trồng hệ VLVH năm học 2021-2022

27/08/2021 Tải về
3 401/QĐ-ĐHNL

Hội đồng tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ co đẳng lên đại học và văn bằng hai năm 2021 hệ CQ và VLVH

04/06/2021 Tải về
4 109/QĐ-ĐHNL

Thành lập Ban tư vấn tuyển sinh và nhóm thường trực TVTS năm 2021

19/02/2021 Tải về
5 287/QĐ-ĐHNL 2021

Quy định hình thức xét tuyển trong tuyển sinh liên thông và văn bằng hai hệ chính quy, vệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Nông Lâm

20/04/2021 Tải về
6 19/QĐ-ĐHNL ngày 13/01/2021

Thành lập hội đồng tuyển sinh liêng thông và văn bằng hai hệ chính quy và hệ VLVH năm 2021

13/01/2021 Tải về
7 34/QĐ-ĐHNL

Quyết định ban chấm thi tuyển sinh liên thông và văn bằng hai năm 2021

15/01/2021 Tải về
8 289/QĐ-ĐHNL n

Thành lập Ban tư vấn tuyển sinh và nhóm thường trực TVTS năm 2020

28/04/2020 Tải về
9 Quyết định 1006/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban tổ chức và phục vụ Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và marketing trong đào tạo

22/11/2019 Tải về
10 Số: 32/QĐ-ĐHH

Về việc chuyển giao quản lý đào tạo ngành Kỹ thuật trắc địa – bản đồ hệ chính quy trình độ đại học

14/01/2019 Tải về
11 1488/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh năm 2019

16/11/2018 Tải về
12 DSLT18

Danh sách trúng tuyển liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2018

19/10/2018 Tải về
13 ĐKXT2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

08/08/2018 Tải về
14 LT09/TB-DHNL-DTDH

Lịch thi tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học và văn bằng hai, hệ chính quy năm 2017

20/09/2017 Tải về
15 24/TB-DHNL-CTSV

Chương trình thực tập sinh tại Israel năm 2017

13/01/2017 Tải về
16 HAGTNBHTS

Một số hình ảnh giới thiệu ngành Bệnh học thủy sản

29/07/2016 Tải về
17 CDRCHVLNBHTS

Chuẩn đầu ra_Cơ hội việc làm của ngành Bệnh học thủy sản

29/07/2016 Tải về
18 CTDTNBHTS

Chương trình đào tạo ngành Bệnh học thủy sản

29/07/2016 Tải về
19 TBTSNCSD22016/SDH-DHNL

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016

10/06/2016 Tải về
20 TBTSCHD22016/SDH-DHNL

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016

07/06/2016 Tải về
21 03/2016/TT-BGDDT

Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

14/03/2016 Tải về
22 MKVUT

Bảng phân chia khu vực tuyển sinh năm 2016

Tải về
23 1610/BGDD-TKTKDBCLGD

Về việc miễn Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

12/04/2016 Tải về
24 20160315_TT-BGDDT

Thông tư Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

16/03/2016 Tải về
25 02/2016/TT-BGDDT

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

11/03/2016 Tải về
1 2  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng