Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
08:42 ICT Thứ sáu, 09/12/2022

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 1131/QĐ-ĐHH

Hội đồng tư vấn thanh lý đề tài KH&CN cấp ĐHH, mã số: DHH2019-02-127 do ThS. Phạm Xuân Phương làm chủ nhiệm

05/08/2022 Tải về
2 897/QĐ-ĐHNL

Nghiệm thu quy trình: “Quy trình công nghệ sản xuất nấm rơm ngoài trời tại Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KH&CN cấp cơ sở

18/11/2022 Tải về
3 1433/QĐ-ĐHH

QĐ hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài ĐHH2023

04/10/2022 Tải về
4 1064/QĐ-ĐHH.2022

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Trần Trung Thành, ngành Lâm sinh

20/07/2022 Tải về
5 1157/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Ảnh hưởng thời gian thu cắt đến năng suất, giá trị dinh dưỡng cuả cây ngô lai HQ 2000 làm thức ăn cho bò ở Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-128 do ThS. Ngô Mậu Dũng làm chủ nhiệm

10/08/2022 Tải về
6 1065/QD-DHH

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phạm Thị Hải Yến

20/07/2022 Tải về
7 1025/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đề xuất chính sách phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng VietGAP tại tỉnh Bình Định” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2020-02-145 do TS. Hoàng Gia Hùng làm chủ nhiệm

13/07/2022 Tải về
8 2136/QĐ-ĐHH

Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế năm học 2020 - 2021

31/12/2022 Tải về
9 số 704/QĐ-ĐHH

Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

12/05/2022 Tải về
10 699/QĐ-ĐHH

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023

12/05/2022 Tải về
11 531/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Nghiên cứu sản xuất phân bón lá sinh học từ thực vật thủy sinh cho một số loại rau ăn lá tại tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2020-02-135 do GS. TS. Hoàng Thị Thái Hòa làm chủ nhiệm

25/04/2022 Tải về
12 305/QĐ-ĐHH.1

Hội đồng đánh giá cấp Đại học Huế cho NCS Trần Phương Đông

15/03/2022 Tải về
13 266/QĐ-ĐHH.1

Hội đồng đánh giá cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Xuân Vũ

07/03/2022 Tải về
14 510/QĐ-ĐHH

Thành lập HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ

20/04/2022 Tải về
15 185/QĐ-ĐHH.1

Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Huế cho NCS Phạm Quốc Trung, ngành Quản lý đất đai

22/02/2022 Tải về
16 109/QĐ-ĐHH.1

Quyết định thành lập hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Mỹ Linh

25/01/2022 Tải về
17 265/QĐ-ĐHH

QĐ Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐHH, mã số: DHH2019-05-115 do ThS. Ngô Quý Tuấn làm chủ nhiệm

07/03/2022 Tải về
18 2053/QĐ-ĐHH

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHH cho NCS Đỗ Thành Nhân

22/12/2021 Tải về
19 185/QĐ-ĐHH

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHH cho NCS Phạm Quốc Trung

22/02/2022 Tải về
20 156/QĐ-ĐHH

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp ĐHH mã số: DHH2019-02-119 do TS. Nguyễn Đăng Nhật làm chủ nhiệm

16/02/2022 Tải về
21 2052/QĐ-ĐHH

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Trọng Tấn

22/12/2021 Tải về
22 1863/QĐ-ĐHH

Quyết định thành lập hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Bích Ngọc

30/11/2021 Tải về
23 1999/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Xây dựng mô hình hỗ trợ ra quyết định quy hoạch sử dụng đất trồng cây cao su vùng gò đồi ở tỉnh Quảng Bình trong điều kiện gió bão” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-112 do TS. Phạm Hữu Tỵ làm chủ nhiệm

16/12/2021 Tải về
24 2000 /QĐ-ĐHH

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn về đạo đức trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

16/12/2021 Tải về
25 1781/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Đánh giá tình hình xâm nhập mặn và đề xuất giải pháp thích ứng cho sử dụng đất trồng lúa tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-117 do TS. Nguyễn Thị Hải làm chủ nhiệm

03/12/2021 Tải về
1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng