Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
21:53 ICT Chủ nhật, 14/08/2022

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 1025/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đề xuất chính sách phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng VietGAP tại tỉnh Bình Định” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2020-02-145 do TS. Hoàng Gia Hùng làm chủ nhiệm

13/07/2022 Tải về
2 2136/QĐ-ĐHH

Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế năm học 2020 - 2021

31/12/2022 Tải về
3 số 704/QĐ-ĐHH

Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

12/05/2022 Tải về
4 699/QĐ-ĐHH

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023

12/05/2022 Tải về
5 531/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Nghiên cứu sản xuất phân bón lá sinh học từ thực vật thủy sinh cho một số loại rau ăn lá tại tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2020-02-135 do GS. TS. Hoàng Thị Thái Hòa làm chủ nhiệm

25/04/2022 Tải về
6 305/QĐ-ĐHH.1

Hội đồng đánh giá cấp Đại học Huế cho NCS Trần Phương Đông

15/03/2022 Tải về
7 266/QĐ-ĐHH.1

Hội đồng đánh giá cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Xuân Vũ

07/03/2022 Tải về
8 510/QĐ-ĐHH

Thành lập HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ

20/04/2022 Tải về
9 185/QĐ-ĐHH.1

Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Huế cho NCS Phạm Quốc Trung, ngành Quản lý đất đai

22/02/2022 Tải về
10 109/QĐ-ĐHH.1

Quyết định thành lập hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Mỹ Linh

25/01/2022 Tải về
11 265/QĐ-ĐHH

QĐ Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐHH, mã số: DHH2019-05-115 do ThS. Ngô Quý Tuấn làm chủ nhiệm

07/03/2022 Tải về
12 2053/QĐ-ĐHH

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHH cho NCS Đỗ Thành Nhân

22/12/2021 Tải về
13 185/QĐ-ĐHH

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHH cho NCS Phạm Quốc Trung

22/02/2022 Tải về
14 156/QĐ-ĐHH

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp ĐHH mã số: DHH2019-02-119 do TS. Nguyễn Đăng Nhật làm chủ nhiệm

16/02/2022 Tải về
15 2052/QĐ-ĐHH

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Trọng Tấn

22/12/2021 Tải về
16 1863/QĐ-ĐHH

Quyết định thành lập hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Bích Ngọc

30/11/2021 Tải về
17 1999/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Xây dựng mô hình hỗ trợ ra quyết định quy hoạch sử dụng đất trồng cây cao su vùng gò đồi ở tỉnh Quảng Bình trong điều kiện gió bão” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-112 do TS. Phạm Hữu Tỵ làm chủ nhiệm

16/12/2021 Tải về
18 2000 /QĐ-ĐHH

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn về đạo đức trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

16/12/2021 Tải về
19 1781/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Đánh giá tình hình xâm nhập mặn và đề xuất giải pháp thích ứng cho sử dụng đất trồng lúa tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-117 do TS. Nguyễn Thị Hải làm chủ nhiệm

03/12/2021 Tải về
20 1780/QĐ-ĐHH

QĐ nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp ĐHH, mã số: DHH2019-02-120 do ThS. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ làm chủ nhiệm

19/11/2021 Tải về
21 1735/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-125 do TS. Lã Thị Thu Hằng làm chủ nhiệm

10/11/2021 Tải về
22 1671/QĐ-ĐHNL

Quyết định Về việc thành lập Tổ kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 tại các trường đại học thành viên Đại học Huế

28/10/2021 Tải về
23 QD cap Dai hoc Hue NCS Dao Duc Huong

23/07/2021 Tải về
24 1472/QĐ-ĐHH

Quyết định Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp ĐHH2022

30/09/2021 Tải về
25 1261_QĐ_ĐHH

26/08/2021 Tải về
1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng