Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
01:26 ICT Chủ nhật, 19/09/2021

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 BC-TDG-CTDT-TY

Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thú y

16/09/2021 Tải về
2 QĐ/ĐHNL, 17/9/2021

Hội đồng đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học và liên thông người có bằng đại học khác ngành Quản lý đất đai hệ vừa làm vừa học năm học 2021 - 2022

17/09/2021 Tải về
3 63/QĐ-CĐ

Quyết định thành lập BTC Hội nghị tổng kết công đoàn năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

08/09/2021 Tải về
4 QĐ GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT CHĂN NUÔI

07/09/2021 Tải về
5 608/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn cao học chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí khóa 25

13/09/2021 Tải về
6 0921/TL-DHNL-TC

Thể lể viết bài cho tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp trường ĐHNL, ĐHH Tập 6, Số 1, năm 2021

14/09/2021 Tải về
7 606/QĐ1-ĐHNL

Quyết định kiện toàn các tiểu ban phòng cháy, chữa cháy và phòng chống bão lụt, cứu nạn Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

10/09/2021 Tải về
8 605/QĐ1-ĐHNL

Quyết định kiện toàn Ban và Thường trực ban phòng cháy, chữa cháy và phòng chống bão lụt, cứu nạn Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

10/09/2021 Tải về
9 604/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu quy trình thuộc đề tài KH&CN cấp cơ sở do TS. Nguyễn Văn Đức làm chủ nhiệm

10/09/2021 Tải về
10 Số 596/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Tỉnh

08/09/2021 Tải về
11 536/QĐ-ĐHNL

Quyết định tặng Giấy khen của Hiệu trưởng năm học 2020 - 2021

03/08/2021 Tải về
12 535/QĐ1-ĐHNL

Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2020 - 2021

03/08/2021 Tải về
13 534/QĐ-ĐHNL

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021

03/08/2021 Tải về
14 567/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình Công nghệ cao trong nông nghiệp do PGS.TS. Nguyễn Đình Thi làm chủ biên

23/06/2021 Tải về
15 584/QĐ-ĐHNL

Quyết định bổ sung thành viên Hội đồng tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học và văn bằng hai năm 2021

27/08/2021 Tải về
16 Số 578/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

26/08/2021 Tải về
17 Số 577/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

26/08/2021 Tải về
18 583/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 Trường Đại học Nông Lâm

27/08/2021 Tải về
19 582/QĐ-ĐHNL 27/8/2021

Hội đồng đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học ngành Khoa học cây trồng hệ VLVH năm học 2021-2022

27/08/2021 Tải về
20 581/ĐHNL-QĐ

QĐ HĐ NT Quy trình trồng xen nghệ vàng

27/08/2021 Tải về
21 580/ĐHNL-QĐ

QĐ HĐ NT Quy trình trồng nghệ vàng

27/08/2021 Tải về
22 451/QĐa-ĐHH

Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu nhiệm kỳ 2021 - 2026

22/04/2021 Tải về
23 76a/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập các Tổ thẩm định đề cương chi tiết học phần của các chương trình đào tạo cập nhật theo Nghị định số 99/2019/NĐ-CP

29/01/2021 Tải về
24 462/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên trách cập nhật chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

05/06/2020 Tải về
25 ĐƠN XIN KIỂM TRA KẾT QUẢ BÀI THI

Mẫu đơn Xin kiểm tra kết quả bài thi

16/08/2021 Tải về
1 2 3 ... 36 37 38  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng