Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
21:09 ICT Chủ nhật, 14/08/2022

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 560/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức

12/08/2022 Tải về
2 63/BB-ĐHNL

Biên bản cuộc họp triển khai tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2.

10/08/2022 Tải về
3 557/QĐ-ĐHNL

Thành lập Ban chỉ đạo và các nhóm chuyên trách tự đánh giá

10/08/2022 Tải về
4 167/KH-ĐHNL

Kế hoạch Tự đánh giá Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

10/08/2022 Tải về
5 544/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở Quy trình kỹ thuật

05/08/2022 Tải về
6 543/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở quy trình kỹ thuật

05/08/2022 Tải về
7 540/QĐ-ĐHNL

Về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá và Ban thư ký Hội đồng Tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2

04/08/2022 Tải về
8 322/QD-DHNL.2022

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Ngô Mậu Dũng

10/05/2022 Tải về
9 14/TB-CĐ

Thông báo về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn trường mở rộng, năm học 2021-2022

20/06/2022 Tải về
10 508/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

19/07/2022 Tải về
11 QĐ 501/QĐ-ĐHNL

QĐ Thành lập hội đồng báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn Thạc sĩ lớp CH Thú y 26

15/07/2022 Tải về
12 QĐ 503/QĐ-ĐHNL

QĐ Thành lập hội đồng báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn Thạc sĩ lớp CH PTNT 26A

15/07/2022 Tải về
13 QĐ 502/QĐ-ĐHNL

QĐ Thành lập hội đồng báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn Thạc sĩ lớp CH NTTS 26

15/07/2022 Tải về
14 QĐ 500/QĐ-ĐHNL

QĐ Thành lập hội đồng báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn Thạc sĩ lớp CH Lâm học 26

15/07/2022 Tải về
15 qđ SỐ 499/QĐ-DHNL 15/7/22

QĐ Thành lập hội đồng báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn Thạc sĩ lớp CH Chăn nuôi 26

15/07/2022 Tải về
16 294/QĐ-ĐHNL.2022

Hội đồng thẩm định giáo trình "Dược lý học thú y" do TS. Nguyễn Văn Chào làm chủ biên

29/04/2022 Tải về
17 479/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm năm 2020: “Đánh giá và đề xuất cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2020-2025” do TS. Nguyễn Thị Hồng Mai làm chủ nhiệm

07/07/2022 Tải về
18 QĐ 496/QĐ-ĐHNL 15/07/22

QĐ thành lập ban tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 1 năm 2022

15/07/2022 Tải về
19 QĐ 497/QĐ-ĐHNL 15/7/22

QĐ thành lập hội đồng đánh giá tiến độ Luận văn Thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 26, ngành Khoa học cây trồng, lớp cao học KHCT 26

15/07/2022 Tải về
20 QĐ số 476/QĐ-ĐHNL 07/07/22

QĐ thành lập hội đồng đánh giá tiến độ thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ lớp CH QLĐĐ 26B

07/07/2022 Tải về
21 QĐ số 477/QĐ-ĐHNL 07/07/22

QĐ thành lập hội đồng đánh giá tiến độ thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ lớp CH QLĐĐ 26A

07/07/2022 Tải về
22 QĐ số 475/QĐ-ĐHNL 07/07/22

QĐ hội đồng đánh giá tiến độ thực hiện đề tài Luận văn thạc sĩ lớp CH QLĐĐ 26C

07/07/2022 Tải về
23 QĐ: 479/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm năm 2020: “Đánh giá và đề xuất cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2020-2025” do TS. Nguyễn Thị Hồng Mai làm chủ nhiệm

07/07/2022 Tải về
24 478/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu Quy trình thuộc đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm 2021: “Quy trình nhân giống in vitro cây sắn (Manhihot esculenta)” do TS. Dương Thanh Thuỷ làm chủ nhiệm

07/07/2022 Tải về
25 469/QĐ-ĐHNL(2022)

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng

05/07/2022 Tải về
1 2 3 ... 44 45 46  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng