Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
15:04 ICT Thứ hai, 29/05/2023

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 13/NQ-HDT

Nghị quyết về việc thành lập Ban thẩm định quyết toán, báo cáo tài chính năm 2022 và dự toán thu, chi NSNN năm 2023

07/04/2023 Tải về
2 CLPT_2021-2025

Chiến lược phát triển trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030

19/08/2022 Tải về
3 QC_HĐT

Quy chế Tổ chức và hoạt động trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

24/06/2021 Tải về
4 64/NQ-HĐT

Nghị quyết về việc thành lập Ban thẩm định Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm

23/11/2022 Tải về
5 17/NQ-HĐT

Nghị quyết về việc phê duyệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục và mục tiêu của Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030

20/05/2021 Tải về
6 62/NQ-HĐT

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng trường

28/10/2022 Tải về
7 49/NQ-HĐT

Nghị quyết thành lập BTC và Tổ giúp việc cho BTC Hội thảo "Quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ"

15/08/2022 Tải về
8 30/NQ-HĐT

Ban thẩm định Quy chế tài chính Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

10/05/2022 Tải về
9 25/NQ-HĐT

Nghị quyết thành lập Ban thẩm định dự toán thu, chi NSNN năm 2022 của Hội đông trường, Trường Đại học Nông Lâm

20/04/2022 Tải về
10 35/NQ-HĐT

Nghị quyết thành lập Thường trực Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025

23/12/2021 Tải về
11 18/NQ-HĐT

Nghị quyết ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

24/06/2021 Tải về
12 15/QĐ-HĐT

Quyết định thành lập Ban Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Nông Lâm

15/04/2021 Tải về
13 14/QĐ-HĐT

Quyết định Thành lập Ban xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm

15/04/2021 Tải về
 

Menu

Sứ Mạng