Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
14:06 ICT Thứ hai, 29/05/2023

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 374/QĐ-ĐHNL 8/5/2023

Hội đồng thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ Lớp CH NTTS27

08/05/2023 Tải về
2 400/QĐ-ĐHNL, ngày 19/5/2023

Hội đồng đánh giá chuyên đề và tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Le Chí Hùng Cường, ngành Phát triển nông thôn

19/05/2023 Tải về
3 387/QĐ-ĐHNL, ngày 16/5/2023

Hội đồng đánh giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh Trần Nguyên Ngọc, ngành Nuôi trồng thủy sản

16/05/2023 Tải về
4 346/QĐ-ĐHNL 8.5.2023

QĐ hội đồng thông qua đề cương thạc sĩ ngành CNTP 27

08/05/2023 Tải về
5 366/QĐ-ĐHNL ngày 11.5.2023

Hội đồng thẩm định giáo trình

11/05/2023 Tải về
6 282/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập BTC chương trình Ngày hội việc làm 2023

14/04/2023 Tải về
7 QĐ 280/QĐ-ĐHNL

QĐ thành lập hội đồng nghiệm thu giáo trình

12/04/2023 Tải về
8 250/QĐ-ĐHNL, ngày 31/3/2023

Thành lập hội đồng đánh giá chuyên đề và tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Phương Thảo, ngành Lâm sinh

31/03/2023 Tải về
9 200/QĐ-ĐHNL, ngày 24/3/2023

Hội đồng đánh giá chuyên đề và tiểu luận tổng quan NCS Ngô Thạch Quỳnh Huyên, ngành Bảo vệ thực vật

24/03/2023 Tải về
10 QĐ 144/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập BTC ngày hội Openday 2023

14/03/2023 Tải về
11 QĐ 177/QĐ-ĐHNL ngày 21/03/2023

Quyết định Hội đồng thẩm định giáo trình Lâm nghiệp đô thị

21/03/2023 Tải về
12 168/QĐ-ĐHNL, ngày 17/3/2023

Hội đồng tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học và văn bằng hai năm 2023

17/03/2023 Tải về
13 167/QĐ-ĐHNL, 17/3/2023

Thành lập hội đồng đánh giá chuyên đề và tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Cao Thị Thuyết

17/03/2023 Tải về
14 147/QĐ-ĐHNL 16.03.2023

QĐ Thành lập Ban Tổ chức và nhóm hỗ trợ Lễ Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp Đại học, Cao học, NCS đợt 1 năm 2023

16/03/2023 Tải về
15 71/QĐ-ĐHNL 15.02.2023

QĐ thành lập hội đồng báo cáo tiến độ thực hiện đề tài LV lớp cao học Thú y 27

15/02/2023 Tải về
16 126/QĐ-ĐHNL, 07/3/2023

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng, đại học thứ 2 và liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học hệ chính quy năm 2023

07/03/2023 Tải về
17 QĐ 132/QD-ĐHNLNGÀY 09.3.23

QĐ thành lập hội đồng đánh giá luận văn thạc sic chăn nuôi 26

09/03/2023 Tải về
18 120/QĐ-ĐHNL, ngày 03/3/2023

Hội đồng xét duyệt kế hoạch học tập cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Hằng, ngành Quản lý đất đai

03/03/2023 Tải về
19 93/QĐ-ĐHNL, ngày 24/02/2023

Hội đồng đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học và liên thông người có bằng đại học khác ngành Quản lý tài nguyên rừng hệ chính quy năm 2023

24/02/2023 Tải về
20 64/QĐ-ĐHNL 15/02/2023

Hội đồng đánh giá tiến độ Luận văn Thạc sĩ Lớp CH QLĐĐ 27A

15/02/2023 Tải về
21 84/QĐ-ĐHNL 23/02/2023

Hội đồng thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ ngành PTNT - Lớp CH PTNT 26B

23/02/2023 Tải về
22 70/QĐ-ĐHNL 15/02/2023

Hội đồng đánh giá tiến độ Luận văn Thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 27 lớp CH BVTV 27

15/02/2023 Tải về
23 69/QĐ-ĐHNL 15/02/2023

Hội đồng đánh giá tiến độ Luận văn Thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 27 lớp CH KHCT 27

15/02/2023 Tải về
24 68/QĐ-ĐHNL 15/02/2023

hội đồng đánh giá tiến độ Luận văn Thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 27 lớp CH Lâm học 27A

15/02/2023 Tải về
25 67/QĐ-ĐHNL 15/02/2023

Hội đồng đánh giá tiến độ Luận văn Thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 27 lớp CH Lâm học 27B

15/02/2023 Tải về
1 2 3 ... 16 17 18  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng