Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
06:47 ICT Thứ năm, 18/10/2018

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 157/TB-DHNL-KHTC

Thu học phí chính quy đợt 1 học kỳ năm học 2017-2018

12/09/2017 Tải về
2 Số:209/TB-ĐHNL-KHTC

Thu học phí chính quy đợt 5 (đợt cuối) học kỳ II năm học 2016-2017

04/05/2017 Tải về
3 67_2017/TB-DHNL-KHTC

Thu học phí chính quy đợt 3 học kỳ II năm học 2016-2017

04/04/2017 Tải về
4 255/TB-DHNL-KHTC

Thông báo thu học phí chính quy đợt 4 học kỳ I năm học 2016-2017

24/11/2016 Tải về
5 TLDTKHTC

Giải đáp thắc mắc về tài chính của sinh viên năm 2016

08/05/2016 Tải về
6 TB-HPK4DII

Thông báo Thu học phí đợt 4 kỳ 2 năm 2016

26/04/2016 Tải về
7 67/TB-DHNL-KHTC

Thu học phí chính quy đợt 3 kỳ II năm học 2015-2016

31/03/2016 Tải về
8 195/TB-DHNL-KHTC

Thông báo thu học phí đợt 2 học kỳ I năm học 2015-2016

22/10/2015 Tải về
9 M40b-BKCTNDHNHT

Bảng kê chi tiền người dự hội nghị, hội thảo

31/03/2006 Tải về
10 M41-BKDNTTHNHT

Bảng kê đề nghị thanh toán hội thảo, hội nghị

16/11/2010 Tải về
11 M-DSNTCKVHVL

Mẫu Danh sách nhận tiền thanh toán các khoản vừa học vừa làm

Tải về
12 M-DSTTNG

Mẫu Danh sách thanh toán ngoài giờ

Tải về
13 M-DSNT

Mẫu danh sách nhận tiền

Tải về
14 GBN

Giấy biên nhận

Tải về
15 GNT

Giấy nộp tiền

Tải về
16 C37-HD

Giấy đề nghị thanh toán

30/03/2006 Tải về
17 C35-TV

Bảng kê thanh toán tiền phí và lệ phí cầu đường

30/03/2006 Tải về
18 C32-HD

Giấy đề nghị tạm ứng

30/03/2006 Tải về
19 C12-HD

Bảng kê thanh toán công tác phí

30/03/2006 Tải về
20 C10-HD

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

15/11/2010 Tải về
21 C09-HD

Giấy thanh toán tiền thuê ngoài (dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

15/11/2010 Tải về
22 C08-HD

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

15/11/2010 Tải về
23 TKCTGDNTT

Tờ kê chứng từ gốc đề nghị thanh toán

Tải về
24 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
25 C01b-HD

Bảng chấm công làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
1 2  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng