Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
23:30 ICT Thứ năm, 22/04/2021

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 1242/QĐ-ĐHNL

Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý đất đai

31/12/2020 Tải về
2 1241/QĐ-ĐHNL

Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học cây trồng

31/12/2020 Tải về
3 693/QĐ-ĐHNL

Công bố Chuẩn đầu ra trình độ đại học đối với các Chương trình đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

11/08/2020 Tải về
4 DM-BC-TĐG-NTTS

Danh mục minh chứng Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản

21/03/2021 Tải về
5 BC-TĐG-NTTS

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản

21/03/2021 Tải về
6 160a/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập tổ kiểm tra đề thi, bài thi và điểm thi năm học 2020 - 2021

16/03/2021 Tải về
7 Biểu 17 2019-2020

Biểu 17 Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2019-2020.

02/06/2020 Tải về
8 160/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập các Tổ kiểm tra đề thi, bài thi và điểm thi học kỳ I năm học 2020 - 2021

16/03/2021 Tải về
9 DM MC TDG KHCT

Danh mục minh chứng Dự thảo Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng

14/03/2021 Tải về
10 BC-TDG-KHCT

Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng

14/03/2021 Tải về
11 DM MC TDG QLDD

Danh mục minh chứng Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai

14/03/2021 Tải về
12 BC-TDG-QLDD

Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai.

14/03/2021 Tải về
13 995/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban Thanh tra đào tạo năm học 2020-2021 Trường Đại học Nông Lâm

05/11/2020 Tải về
14 949/QĐ-ĐHNL

Quyết định Tổ xây dựng hướng dẫn và rà soát việc cập nhật chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo

23/10/2020 Tải về
15 Quyết định số 921/QĐ-ĐHNL

Về việc thành lập các tổ kiểm tra lưu trữ bài thi và điểm thi học kì 2 và học kì 3 năm học 2019-2020

16/10/2020 Tải về
16 Thông báo 194/TB-ĐHNL

Hướng dẫn đăng ký thi bổ sung các học phần cho các sinh viên chưa dự thi do bị ảnh hưởng của Covid-19 tính từ sáng 03/8/2020 trở về trước.

24/08/2020 Tải về
17 Quyết định 717/QĐ-ĐHNL

Ban hành Quy định tạm thời các hình thức kiểm tra, đánh giá thay thế việc thi kết thúc học phần tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

20/08/2020 Tải về
18 Công văn 145/CV-ĐHNL

Tổ chức tập huấn và cử GV/NCV tham gia tập huấn viết chuẩn đầu ra

25/06/2020 Tải về
19 Quyết định 539/QĐ-ĐHNL

Thành lập Ban tổ chức và bộ phận phục vụ Hội nghị tập huấn “Viết chuẩn đầu ra"

22/06/2020 Tải về
20 Quyết định 511/QĐ-ĐHNL

Thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản

17/06/2020 Tải về
21 Quyết định 457/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng

03/06/2020 Tải về
22 Quyết định 456/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai

03/06/2020 Tải về
23 95/TB/ĐHNL

Cập nhật ngân hàng đề thi 2019-2020

06/05/2020 Tải về
24 Biểu mẫu 21/2019-2020

Công khai tài chính của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2019-2020

10/04/2020 Tải về
25 Biểu mẫu 20/2019-2020

Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2019-2020

10/04/2020 Tải về
1 2 3  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng