Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
02:04 ICT Chủ nhật, 19/09/2021

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 BC-TDG-CTDT-TY

Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thú y

16/09/2021 Tải về
2 ĐƠN XIN KIỂM TRA KẾT QUẢ BÀI THI

Mẫu đơn Xin kiểm tra kết quả bài thi

16/08/2021 Tải về
3 Bieu mau 17-2021

Biểu mẫu 17 Cam kết chất lượng năm học 2020 - 2021

30/06/2021 Tải về
4 Bieu mau 18A-2021

Biểu mẫu 18A Công khai quy mô đào tạo năm học 2020-2021

30/06/2021 Tải về
5 Bieu mau 20-2021

Biểu mẫu 20 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2020-2021

30/06/2021 Tải về
6 BC-giua ky-KĐCLGD

Báo cáo giữa kỳ Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục năm 2019

31/10/2019 Tải về
7 Bieu mau 21-2021

Công khai tài chính cơ sở giáo dục năm học 2020 - 2021

23/04/2021 Tải về
8 Bieu mau 19-2021

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục năm học 2020 - 2021.

23/04/2021 Tải về
9 2016-HD-KSSVSTN

Hướng dẫn thực hiện khảo sát đánh giá toàn khóa học

22/06/2021 Tải về
10 355/QĐ-ĐHNL

Công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục và Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

21/05/2021 Tải về
11 538/QĐ-ĐHNL

Công bố Sứ mạng và mục tiêu phát triển của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

16/06/2016 Tải về
12 372/QĐ-ĐHNL

Đánh giá khóa luận tốt nghiệp của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
trong trường hợp bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh

26/05/2021 Tải về
13 22/QĐ-ĐHNL

Thành lập Ban chỉ đạo đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

13/01/2021 Tải về
14 132/QĐ-ĐHNL

Thành lập Ban điều hành đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

01/03/2021 Tải về
15 1242/QĐ-ĐHNL

Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý đất đai

31/12/2020 Tải về
16 1241/QĐ-ĐHNL

Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học cây trồng

31/12/2020 Tải về
17 693/QĐ-ĐHNL

Công bố Chuẩn đầu ra trình độ đại học đối với các Chương trình đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

11/08/2020 Tải về
18 DM-MC-TĐG-NTTS

Danh mục minh chứng Báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản

18/06/2021 Tải về
19 BC-TĐG-NTTS

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Nuôi trồng thủy sản chính thức

18/06/2021 Tải về
20 160a/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập tổ kiểm tra đề thi, bài thi và điểm thi năm học 2020 - 2021

16/03/2021 Tải về
21 Biểu 17 2019-2020

Biểu 17 Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2019-2020.

02/06/2020 Tải về
22 160/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập các Tổ kiểm tra đề thi, bài thi và điểm thi học kỳ I năm học 2020 - 2021

16/03/2021 Tải về
23 DM MC TDG KHCT

Danh mục minh chứng Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học cây trồng chính thức

18/06/2021 Tải về
24 BC-TDG-KHCT

Báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học cây trồng chính thức.

18/06/2021 Tải về
25 DM MC TDG QLDD

Danh mục minh chứng Báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý đất đai chính thức.

18/06/2021 Tải về
1 2 3 4  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng