Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
09:24 ICT Thứ bảy, 22/02/2020

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Số 80/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

21/02/2020 Tải về
2 Số 78/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

21/02/2020 Tải về
3 Số 79/QĐ-ĐHNL

21/02/2020 Tải về
4 Số 77/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

21/02/2020 Tải về
5 06/TM-DHNL-KHCN

Thư mời viết bài cho tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp trường ĐHNL Huế Tập 4, Số 1-2020

10/01/2020 Tải về
6 QĐ 1042 nghiệm thu đề tài cơ sở VNCPT_Nguyễn Khoa Huy Sơn

QĐ 1042 nghiệm thu đề tài cơ sở VNCPT_Nguyễn Khoa Huy Sơn

21/12/2019 Tải về
7 1177/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019 Viện NCPT

20/12/2019 Tải về
8 Số 1174/QĐ-ĐHNL

HĐ khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nhánh

19/12/2019 Tải về
9 Số 1135, 1136/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

12/12/2019 Tải về
10 Số 1128/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

11/12/2019 Tải về
11 Số 1127/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

11/12/2019 Tải về
12 Số 1126/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

09/12/2019 Tải về
13 Số 1125/QĐ-ĐHNL

09/12/2019 Tải về
14 Số 1124/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

09/12/2019 Tải về
15 Số 1123/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

09/12/2019 Tải về
16 Số 1525/QĐ-ĐHH

18/11/2019 Tải về
17 Số 1027/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ nghiệm thu quy trình

22/11/2019 Tải về
18 số 1028/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ nghiệm thu quy trình

22/11/2019 Tải về
19 Số 1512/QĐ-ĐHH

13/11/2019 Tải về
20 Số 1513/QĐ-ĐHH

Thành lập HĐ tư vấn thanh lý cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

13/11/2019 Tải về
21 Số 933/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

31/10/2019 Tải về
22 820/QĐ-ĐHNL-KHCN

QĐ HĐ cấp cơ sở đề tài DHH2017 - Nguyễn Văn Toản

17/10/2019 Tải về
23 HĐKHĐT

Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Tải về
24 749/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài nhánh thuộc nhiệm vụ quỹ gen

30/09/2019 Tải về
25 746/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá bản hướng dẫn kĩ thuật

30/09/2019 Tải về
1 2 3 4  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng