Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
00:42 ICT Thứ hai, 30/03/2020

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 0220/HD-DHNL-TC

Hướng dẫn gửi bài báo đăng tạp chí trên hệ thống phần mềm quản lý tạp chí online

24/03/2020 Tải về
2 0120/HD-DHNL-TC

Hướng dẫn gửi bài phản biện trên hệ thống phần mềm quản lý tạp chí online

10/03/2020 Tải về
3 Số 80/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

21/02/2020 Tải về
4 Số 78/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

21/02/2020 Tải về
5 Số 79/QĐ-ĐHNL

21/02/2020 Tải về
6 Số 77/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

21/02/2020 Tải về
7 06/TM-DHNL-KHCN

Thư mời viết bài cho tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp trường ĐHNL Huế Tập 4, Số 1-2020

10/01/2020 Tải về
8 QĐ 1042 nghiệm thu đề tài cơ sở VNCPT_Nguyễn Khoa Huy Sơn

QĐ 1042 nghiệm thu đề tài cơ sở VNCPT_Nguyễn Khoa Huy Sơn

21/12/2019 Tải về
9 1177/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019 Viện NCPT

20/12/2019 Tải về
10 Số 1174/QĐ-ĐHNL

HĐ khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nhánh

19/12/2019 Tải về
11 Số 1135, 1136/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

12/12/2019 Tải về
12 Số 1128/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

11/12/2019 Tải về
13 Số 1127/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

11/12/2019 Tải về
14 Số 1126/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

09/12/2019 Tải về
15 Số 1125/QĐ-ĐHNL

09/12/2019 Tải về
16 Số 1124/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

09/12/2019 Tải về
17 Số 1123/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

09/12/2019 Tải về
18 Số 1525/QĐ-ĐHH

18/11/2019 Tải về
19 Số 1027/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ nghiệm thu quy trình

22/11/2019 Tải về
20 số 1028/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ nghiệm thu quy trình

22/11/2019 Tải về
21 Số 1512/QĐ-ĐHH

13/11/2019 Tải về
22 Số 1513/QĐ-ĐHH

Thành lập HĐ tư vấn thanh lý cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

13/11/2019 Tải về
23 Số 933/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

31/10/2019 Tải về
24 820/QĐ-ĐHNL-KHCN

QĐ HĐ cấp cơ sở đề tài DHH2017 - Nguyễn Văn Toản

17/10/2019 Tải về
25 HĐKHĐT

Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Tải về
1 2 3 4 5  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng