Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
22:33 ICT Chủ nhật, 12/07/2020

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Số 587/QĐ-ĐHNL-KHCN

HĐ khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHH, mã số: DHH2018-02-109 do ThS. Lê Thị Kim Anh làm chủ nhiệm

07/07/2020 Tải về
2 Số 586/QĐ-ĐHNL-KHCN

HĐ khoa học đánh giá, nghiệm thu Quy trình thuộc đề tài KHCN cấp ĐHH, mã số: DHH2018-02-109 do ThS. Lê Thị Kim Anh làm chủ nhiệm

07/07/2020 Tải về
3 Số 571/QĐ-ĐHNL

HĐ nghiệm thu cấp cơ sở dự án KHCN cấp cơ sở

08/07/2020 Tải về
4 Số 570/QĐ-ĐHNL

HĐ nghiệm thu cấp cơ sở dự án KHCN cấp cơ sở

08/07/2020 Tải về
5 Số 569/QĐ-ĐHNL

HĐ nghiệm thu quy trình

08/07/2020 Tải về
6 Số 562/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

29/06/2020 Tải về
7 Số 558/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
8 Số 557/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
9 Số 559/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
10 Số 556/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
11 Số 555/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
12 Số 554/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
13 Số 475/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài nhánh

09/06/2020 Tải về
14 Số 474/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài nhánh

09/06/2020 Tải về
15 0320/TL-DHNL-TC

Thể lể viết bài cho tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp trường ĐHNL Huế Tập 4, Số 2-2020

18/05/2020 Tải về
16 Số 329/QĐ-ĐHNL

HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Bản hướng dẫn kỹ thuật

07/05/2020 Tải về
17 MOU - HUAF - NAFOOD

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ CÔNG TY CP NAFOOD

05/05/2020 Tải về
18 MOU - HUAF - MINH PHÚ

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TẬP ĐOÀN THUỶ SẢN MINH PHÚ

05/05/2020 Tải về
19 0220/HD-DHNL-TC

Hướng dẫn gửi bài báo đăng tạp chí trên hệ thống phần mềm quản lý tạp chí online

24/03/2020 Tải về
20 0120/HD-DHNL-TC

Hướng dẫn gửi bài phản biện trên hệ thống phần mềm quản lý tạp chí online

10/03/2020 Tải về
21 Số 80/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

21/02/2020 Tải về
22 Số 78/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

21/02/2020 Tải về
23 Số 79/QĐ-ĐHNL

21/02/2020 Tải về
24 Số 77/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

21/02/2020 Tải về
25 06/TM-DHNL-KHCN

Thư mời viết bài cho tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp trường ĐHNL Huế Tập 4, Số 1-2020

10/01/2020 Tải về
1 2 3 4 5  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng