Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
02:39 ICT Chủ nhật, 19/09/2021

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 0921/TL-DHNL-TC

Thể lể viết bài cho tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp trường ĐHNL, ĐHH Tập 6, Số 1, năm 2021

14/09/2021 Tải về
2 604/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu quy trình thuộc đề tài KH&CN cấp cơ sở do TS. Nguyễn Văn Đức làm chủ nhiệm

10/09/2021 Tải về
3 Số 596/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Tỉnh

08/09/2021 Tải về
4 Số 578/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

26/08/2021 Tải về
5 Số 577/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

26/08/2021 Tải về
6 581/ĐHNL-QĐ

QĐ HĐ NT Quy trình trồng xen nghệ vàng

27/08/2021 Tải về
7 1074/QĐ-ĐHH

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-126 do ThS. Nguyễn Thỵ Đan Huyền làm chủ nhiệm

05/08/2021 Tải về
8 1073/QĐ-ĐHH

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-129 do TS. Trịnh Thị Sen làm chủ nhiệm

05/08/2021 Tải về
9 1072/QĐ-ĐHH

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-121 do PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoà làm chủ nhiệm

05/08/2021 Tải về
10 531/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn, đánh giá thuyết minh dự án SXTN cấp trường năm 2021 (đợt 2)

30/07/2021 Tải về
11 967/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-124 do ThS. Nguyễn Văn Thành làm chủ nhiệm

30/07/2021 Tải về
12 396/QĐ-TT&BVTV

Hội đồng đánh giá cấp cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ quỹ gen: “Điều tra tình hình phân bố và phục tráng nguồn giống một số cây Nông nghiệp: lúa rẫy (Nhe mùa, Ba Trăng, Ba Toon), ngô nếp Hội An”

23/07/2021 Tải về
13 521/QĐ-ĐHNL

Hội đồng xét chọn nhóm Nghiên cứu mạnh cấp trường năm 2021 (đợt 2)

23/07/2021 Tải về
14 968/QĐ-ĐHH

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CNcấp Đại học Huế, Mã số: DHH2020-02-130-NV do TS. Vũ Văn Hải làm chủ nhiệm

23/07/2021 Tải về
15 541/QĐ-ĐHNL

Quyết định đoàn kiểm tra đề tài KH&CN các cấp năm 2021 của trường Đại học Nông Lâm

09/07/2021 Tải về
16 799/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-113 do ThS. Kiều Thị Huyền làm chủ nhiệm

09/07/2021 Tải về
17 796/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-114 do PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường làm chủ nhiệm

09/07/2021 Tải về
18 481/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu Quy trình thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-115 do ThS. Ngô Quý Tuấn làm chủ nhiệm

01/07/2021 Tải về
19 Số 776/QĐ-ĐHH

HĐ tư vấn thanh lý cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

10/06/2021 Tải về
20 458/QĐ-ĐHNL

Hội đồng sơ tuyển đề xuất đề tài cấp Đại học Huế năm 2022 của khối phòng ban, Trường Đại học Nông Lâm

25/06/2021 Tải về
21 798/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-122 do PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả làm chủ nhiệm

25/06/2021 Tải về
22 Số 451/QĐ-ĐHNL

Thành lập đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp năm 2021

24/06/2021 Tải về
23 Số 449/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

23/06/2021 Tải về
24 Số 448/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

23/06/2021 Tải về
25 449/QĐ-ĐHH

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu

22/04/2021 Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng