Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
17:56 ICT Thứ sáu, 14/08/2020

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Số 1171/QĐ-ĐHH

HĐ cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Bộ

06/08/2020 Tải về
2 Số 1170/QĐ-ĐHH

HĐ cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Bộ

06/08/2020 Tải về
3 Số 378/QĐ-ĐHNL

HĐ cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu cấp Tỉnh

28/07/2020 Tải về
4 QĐ 634/ĐHNL-KHCN

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cơ sở đề tài KH &CN cấp Đại học Huế, Mã số: DHH2018-02-99 do TS. Phan Vũ Hải làm chủ nhiệm

24/07/2020 Tải về
5 QĐ 633/QĐ-ĐHNL-KHCN

lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu “Quy trình bào chế chế phẩm từ củ nén và củ gừng” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2018-02-99 do TS. Phan Vũ Hải làm chủ nhiệm

24/07/2020 Tải về
6 QĐ 632/QĐ-ĐHNL-KHCN

QĐ Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHH mã số DHH2018-02-111

24/07/2020 Tải về
7 614/QĐ-ĐHNL-KHCN

Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp trường trọng điểm năm 2020: “Đánh giá và đề xuất cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế” do TS. Nguyễn Thị Hồng Mai làm chủ nhiệm

17/07/2020 Tải về
8 600/QĐ-ĐHNL

QĐ thành lập Ban soạn thảo bộ nhận diện thương hiệu và videoclip giới thiệu trường

13/07/2020 Tải về
9 Số 607/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở nghiệm thu quy trình

14/07/2020 Tải về
10 Số 587/QĐ-ĐHNL-KHCN

HĐ khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHH, mã số: DHH2018-02-109 do ThS. Lê Thị Kim Anh làm chủ nhiệm

07/07/2020 Tải về
11 Số 586/QĐ-ĐHNL-KHCN

HĐ khoa học đánh giá, nghiệm thu Quy trình thuộc đề tài KHCN cấp ĐHH, mã số: DHH2018-02-109 do ThS. Lê Thị Kim Anh làm chủ nhiệm

07/07/2020 Tải về
12 Số 571/QĐ-ĐHNL

HĐ nghiệm thu cấp cơ sở dự án KHCN cấp cơ sở

08/07/2020 Tải về
13 Số 570/QĐ-ĐHNL

HĐ nghiệm thu cấp cơ sở dự án KHCN cấp cơ sở

08/07/2020 Tải về
14 Số 569/QĐ-ĐHNL

HĐ nghiệm thu quy trình

08/07/2020 Tải về
15 Số 562/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

29/06/2020 Tải về
16 Số 558/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
17 Số 557/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
18 Số 559/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
19 Số 556/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
20 Số 555/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
21 Số 554/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
22 Số 475/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài nhánh

09/06/2020 Tải về
23 Số 474/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài nhánh

09/06/2020 Tải về
24 0320/TL-DHNL-TC

Thể lể viết bài cho tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp trường ĐHNL Huế Tập 4, Số 2-2020

18/05/2020 Tải về
25 Số 329/QĐ-ĐHNL

HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Bản hướng dẫn kỹ thuật

07/05/2020 Tải về
1 2 3 4 5 6  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng