Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
00:05 ICT Thứ sáu, 23/04/2021

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 253/QĐ-ĐHNL

Thành lập hội đồng tuyển chọn, đánh giá thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp sinh viên năm 2021

13/04/2021 Tải về
2 264/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-124 do ThS. Nguyễn Văn Thành làm chủ nhiệm

16/04/2021 Tải về
3 249/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-129 do TS. Trịnh Thị Sen làm chủ nhiệm

09/04/2021 Tải về
4 230/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-122 do PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả làm chủ nhiệm

02/04/2021 Tải về
5 250/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-111 do ThS. Nguyễn Bích Ngọc làm chủ nhiệm

09/04/2021 Tải về
6 231/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-113 do ThS. Kiều Thị Huyền làm chủ nhiệm

02/04/2021 Tải về
7 198/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-116 do TS. Hồ Lê Quỳnh Châu làm chủ nhiệm

26/03/2021 Tải về
8 199/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-117 do TS. Nguyễn Thị Hải làm chủ nhiệm

26/03/2021 Tải về
9 187/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-121 do PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoà làm chủ nhiệm

26/03/2021 Tải về
10 Số 195/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Huyện

25/03/2021 Tải về
11 Số 194/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

25/03/2021 Tải về
12 Số 176/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu hướng dẫn kỹ thuật

19/03/2021 Tải về
13 172/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu phương pháp tiêm potassium phosphonate cho cây hồ tiêu để phòng trừ bệnh chết nhanh (Phytophthora capsici)”, mã số: DHH2019-02-114 do PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường làm chủ nhiệm

19/03/2021 Tải về
14 173/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình kỹ thuật trồng khoai lang ăn lá tại Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-129 do TS. Trịnh Thị Sen làm chủ nhiệm

19/03/2021 Tải về
15 174/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình bảo quản cue Ném (Allium schoenoprasum) sau thu hoạch” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-126 do ThS. Nguyễn Thỵ Đan Huyền làm chủ nhiệm

19/03/2021 Tải về
16 152/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu Quy trình thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-120 do ThS. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ làm chủ nhiệm

11/03/2021 Tải về
17 153/QĐ-ĐHNL

HĐ tuyển chọn, đánh giá thuyết minh đề tài cấp cơ sở 2021 khối Phòng ban, Trung tâm, Viện

11/03/2021 Tải về
18 154/QĐ-ĐHNL

QĐ Hội đồng tuyển chọn và đánh giá thuyết minh đề tài KHCN cấp trường trọng điểm 2021

11/03/2021 Tải về
19 Số 95a/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

03/02/2021 Tải về
20 Số 95/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

03/02/2021 Tải về
21 75/QĐ-ĐHNL 2021

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu Quy trình thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-114 do PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường làm chủ nhiệm

29/01/2021 Tải về
22 74/QĐ-ĐHNL 2021

Hội đồng nghiệm thu: “Quy trình trồng dưa lưới theo hướng công nghệ cao” thuộc dự án SXTN&TMH cấp trường 2019, do ThS. Nguyễn Văn Quy làm chủ nhiệm

29/01/2021 Tải về
23 26/QĐ-ĐHNL

QĐ Hội đồng nghiệm thu DASXTN&TMH cấp trường 2019 do TS. Lã Thị Thu Hằng làm chủ nhiệm

15/01/2021 Tải về
24 1181/QĐ-ĐHNL ngày 17/12/2020

QĐ Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHH2020 do TS. Vũ Văn Hải làm chủ nhiệm (nhiệm vụ đặc biệt)

17/12/2020 Tải về
25 1170a/QĐ-ĐHNL ngày 15/12/2020

QĐ Hội đồng nghiệm thu các sản phẩm ứng dụng thuộc đề tài KHCN cấp ĐHH2020 do TS. Vũ Văn Hải làm chủ nhiệm (nhiệm vụ đặc biệt)

15/12/2020 Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng