Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
17:36 ICT Chủ nhật, 03/07/2022

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 0322/TL-DHNL-TC

Thể lể viết bài cho tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Tập 6, Số 2-2022

24/03/2022 Tải về
2 TLTC2021

Thể lệ viết bài Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Tập 6 Số 2 năm 2022

31/12/2021 Tải về
3 HDTC12b2021

Hướng dẫn gửi bài phản biện cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

22/12/2021 Tải về
4 HDTC12a2021

Hướng dẫn gửi bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

22/12/2021 Tải về
5 26/QĐ-HĐGSNN

Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học tính điểm năm 2021

08/11/2021 Tải về
6 DMTCHDGSLNNNLN2021

Danh mục Tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp năm 2021

08/11/2021 Tải về
7 DMTCHDGSLNCNTYTS2021

Danh mục Tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2021

08/11/2021 Tải về
8 0420/TL-DHNL-TC

Thể lệ viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp trường ĐHNL, ĐHH Tập 5, Số 1 - 2021

17/09/2020 Tải về
 

Menu

Sứ Mạng