Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
14:42 ICT Thứ hai, 29/05/2023

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 0323/TL-DHNL-TC

Thể lể viết bài cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Tập 7, Số 2-2023

20/03/2023 Tải về
2 321/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập và Ban trị sự Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

04/05/2021 Tải về
3 DMTCTDHDGSHHCNTP2022

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022 của Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm

06/07/2022 Tải về
4 DMTCTDHDGSSH2022

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022 của Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học

06/07/2022 Tải về
5 DMTCTDHDGSNNLN2022

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022 của Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp

06/07/2022 Tải về
6 DMTCTDHDGSCNTYTS2022

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022 của Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản

06/07/2022 Tải về
7 0322/TL-DHNL-TC

Thể lể viết bài cho tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Tập 6, Số 2-2022

24/03/2022 Tải về
8 TLTC2021

Thể lệ viết bài Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Tập 6 Số 2 năm 2022

31/12/2021 Tải về
9 HDTC12b2021

Hướng dẫn gửi bài phản biện cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

22/12/2021 Tải về
10 HDTC12a2021

Hướng dẫn gửi bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

22/12/2021 Tải về
11 26/QĐ-HĐGSNN

Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học tính điểm năm 2021

08/11/2021 Tải về
12 DMTCHDGSLNNNLN2021

Danh mục Tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp năm 2021

08/11/2021 Tải về
13 DMTCHDGSLNCNTYTS2021

Danh mục Tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2021

08/11/2021 Tải về
14 0420/TL-DHNL-TC

Thể lệ viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp trường ĐHNL, ĐHH Tập 5, Số 1 - 2021

17/09/2020 Tải về
 

Menu

Sứ Mạng