Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
22:37 ICT Thứ ba, 23/01/2018

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
101 M3/DTCB-KHCN

Mẫu 3-Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ

11/04/2016 Tải về
102 M2/DTCB-KHCN

Mẫu 2-Bản nhận xét và đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ

11/04/2016 Tải về
103 M1/DTCB-KHCN

Mẫu 1-Đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ

11/04/2016 Tải về
104 PL11/2016/TT-BGDĐT

Phụ lục Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT về quản lý đề tài KHCN cấp bộ của BGDDT

11/04/2016 Tải về
105 MXCHBNQP2016-2017

Mẫu đơn xét cấp học bổng Nguyễn Quang Phục năm học 2016-2017

29/09/2016 Tải về
106 PDGKQRLSVN2DC

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện dành cho SV năm thứ 2 đến năm cuối

22/09/2016 Tải về
107 PDGKQRLSVN1

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện dành cho SV năm 1

22/09/2016 Tải về
108 BM/KHCN-DTCDHH

Biễu mẫu dự trù KP và định mức chi đề tài cấp ĐHH

Tải về
109 PL02/DTCDHH-KHCN

Phụ lục 2-Mẫu báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt

Tải về
110 NXTMDT

Nhận xét thuyết minh cấp ĐHH

Tải về
111 M20/DTCDHH-KHCN

Mẫu 20-Bản nhận xét báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
112 M19/DTCDHH-KHCN

Mẫu 19-Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (Information on research results)

Tải về
113 M18/DTCDHH-KHCN

Mẫu 18-Thông tin kết quả nghiên cứu

Tải về
114 M17/DTCDHH-KHCN

Mẫu 17-Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
115 M15/DTCDHH-KHCN

Mẫu 15-Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp ĐHH

Tải về
116 M14/DTCDHH-KHCN

Mẫu 14-Biên bản họp hội đồng đánh giá cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
117 M13/DTCDHH-KHCN

Mẫu 13-Phiếu đánh giá cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
118 M12/DTCDHH-KHCN

Mẫu 12-Biên bản họp hội đồng thanh lý đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
119 M11/DTCDHH-KHCN

Mẫu 11-Phiếu nhận xét thanh lý đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
120 M10/DTCDHH-KHCN

Mẫu 10-Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
121 M6/DTCDHH-KHCN

Mẫu 6-Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
122 M5/DTCDHH-KHCN

Mẫu 5- Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
123 M4/DTCDHH-KHCN

Mẫu 4-Thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
124 M3/DTCDHH-KHCN

Mẫu 3-Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
125 M2/DTCDHH-KHCN

Mẫu 2-Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng