Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
06:47 ICT Thứ tư, 12/08/2020

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
26 DHNL/KHCN-GV-07

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài cấp cơ sở

07/01/2020 Tải về
27 DHNL/KHCN-GV-06

Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài cấp cơ sở

07/01/2020 Tải về
28 DHNL/KHCN-GV-05

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở

07/01/2020 Tải về
29 DHNL/KHCN-GV-04

Thuyết minh đề tài cấp cơ sở

07/01/2020 Tải về
30 DHNL/KHCN-GV-03

Biên bản xác định danh mục ĐT NCKH cấp cơ sở

07/01/2020 Tải về
31 DHNL/KHCN-GV-02

Phiếu xác định danh mục đề xuất ĐT NCKH cấp Trường

07/01/2020 Tải về
32 DHNL/KHCN-GV-01

Đề xuất Đề tài NCKH cấp cơ sở giáo viên

07/01/2020 Tải về
33 CTSV_37

Giấy xác nhận tham gia NCKH sinh viên

Tải về
34 CTSV_35

Đơn xin mượn phòng

Tải về
35 CTSV_34

Đơn mượn giấy tờ trong hồ sơ

Tải về
36 CTSV_33

Đơn xin rút hồ sơ sinh viên

Tải về
37 CTSV_32

Đơn xin cấp email công vụ

Tải về
38 CTSV_31

Đơn xin cấp lại mật khẩu phần mềm QLGD

Tải về
39 CTSV_29

Mẫu điều chỉnh học phần đã đăng ký

Tải về
40 CTSV_28

Mẫu hủy học phần đăng ký

Tải về
41 CTSV_27b

Mẫu đăng ký học phần bổ sung

Tải về
42 CTSV_27a

Mẫu đăng kỹ học lại cải thiện

Tải về
43 CTSV_26

Đơn xin cấp lại biên lai học phí

Tải về
44 CTSV_25

Đơn xin cấp lại bảng điểm

Tải về
45 CTSV_23

Đơn xin học tập, giao lưu văn hóa, thực tập ở nước ngoài

Tải về
46 CTSV_22

Đơn xin cấp giấy giới thiệu sinh viên

Tải về
47 CTSV_20

Giới thiệu sinh viên thực tập tốt nghiệp

Tải về
48 CTSV_19

Giới thiệu sinh viên liên hệ địa điểm thực tập

Tải về
49 CTSV_18b

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

Tải về
50 CTSV_18a

Đơn trợ cấp xã hội

Tải về
  Trang trước  1 2 3, ... 9 10 11  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng