Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
00:37 ICT Thứ hai, 30/03/2020

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
251 C32-HD

Giấy đề nghị tạm ứng

30/03/2006 Tải về
252 C12-HD

Bảng kê thanh toán công tác phí

30/03/2006 Tải về
253 C10-HD

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

15/11/2010 Tải về
254 C09-HD

Giấy thanh toán tiền thuê ngoài (dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

15/11/2010 Tải về
255 C08-HD

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

15/11/2010 Tải về
256 TKCTGDNTT

Tờ kê chứng từ gốc đề nghị thanh toán

Tải về
257 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
258 C01b-HD

Bảng chấm công làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
259 M-KTNCN

Bảng kê thu nhập

Tải về
260 C01a-HD

Bảng chấm công

15/11/2010 Tải về
261 M16/DK-TNCN

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

28/02/2011 Tải về
262 M01/DK-TNCN

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

30/09/2008 Tải về
263 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
264 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
265 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
266 M-QDCB

Mẫu quyết định cá biệt

Tải về
267 M-GM

Mẫu giấy mời

Tải về
268 M-DKLT

Mẫu đăng ký lịch tuần

Tải về
269 M-CVHC

Mẫu công văn hành chính

Tải về
270 M-BBH

Mẫu biên bản họp

Tải về
271 M-BBHN

Mẫu biên bản hội nghị

Tải về
272 M-BBCV

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 9 10 11
 

Menu

Sứ Mạng