Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
10:41 ICT Thứ hai, 20/11/2017

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
76 MXCHBNQP2016-2017

Mẫu đơn xét cấp học bổng Nguyễn Quang Phục năm học 2016-2017

29/09/2016 Tải về
77 PDGKQRLSVN2DC

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện dành cho SV năm thứ 2 đến năm cuối

22/09/2016 Tải về
78 PDGKQRLSVN1

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện dành cho SV năm 1

22/09/2016 Tải về
79 BM/KHCN-DTCDHH

Biễu mẫu dự trù KP và định mức chi đề tài cấp ĐHH

Tải về
80 PL02/DTCDHH-KHCN

Phụ lục 2-Mẫu báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt

Tải về
81 NXTMDT

Nhận xét thuyết minh cấp ĐHH

Tải về
82 M20/DTCDHH-KHCN

Mẫu 20-Bản nhận xét báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
83 M19/DTCDHH-KHCN

Mẫu 19-Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (Information on research results)

Tải về
84 M18/DTCDHH-KHCN

Mẫu 18-Thông tin kết quả nghiên cứu

Tải về
85 M17/DTCDHH-KHCN

Mẫu 17-Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
86 M15/DTCDHH-KHCN

Mẫu 15-Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp ĐHH

Tải về
87 M14/DTCDHH-KHCN

Mẫu 14-Biên bản họp hội đồng đánh giá cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
88 M13/DTCDHH-KHCN

Mẫu 13-Phiếu đánh giá cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
89 M12/DTCDHH-KHCN

Mẫu 12-Biên bản họp hội đồng thanh lý đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
90 M11/DTCDHH-KHCN

Mẫu 11-Phiếu nhận xét thanh lý đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
91 M10/DTCDHH-KHCN

Mẫu 10-Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
92 M6/DTCDHH-KHCN

Mẫu 6-Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
93 M5/DTCDHH-KHCN

Mẫu 5- Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
94 M4/DTCDHH-KHCN

Mẫu 4-Thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
95 M3/DTCDHH-KHCN

Mẫu 3-Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
96 M2/DTCDHH-KHCN

Mẫu 2-Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
97 M1/DTCDHH-KHCN

Mẫu 1-Đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
98 Thông báo 04/TB-ĐHNL 27/02/2013

Hướng dẫn biên soạn ngân hàng câu hỏi + đáp án các học phần thi Tự luận

27/02/2013 Tải về
99 Mẫu biên soạn ngân hàng câu hỏi thi vấn đáp (áp dụng từ năm 2016)

Giáo viên biên soạn 50 đề thi vấn đáp; mỗi đề thi gồm 2 câu. Mỗi tín chỉ biên soạn tối thiểu 20 câu hỏi để xây dựng thành bộ ngân hàng câu hỏi thi.

07/09/2016 Tải về
100 BMDXKTBT

Mẫu đơn xin kiểm tra bài thi

13/07/2016 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng