Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
06:36 ICT Thứ năm, 28/05/2020

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
26 NCS_03

Mẫu nhận xét luận án tiến sĩ cấp cơ sở

20/03/2017 Tải về
27 NCS_02

Mẫu nhận xét tóm tắt luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế

20/03/2017 Tải về
28 NCS_01

Mẫu nhận xét luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế

20/03/2017 Tải về
29 264/TB-DHNL-DTSDH

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017

29/11/2016 Tải về
30 265/TB-DHNL-DTSDH

Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2017

29/11/2016 Tải về
31 DMHPTDTS

Danh mục các học phần ở trình độ tiến sĩ và các chuyên đề tiến sĩ

03/03/2016 Tải về
32 QDTCQLTKTHP

Quy định về tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần Sau đại học

21/05/2016 Tải về
33 MSYLLGV

Mẫu sơ yếu lý lịch cho giảng viên

08/06/2016 Tải về
34 KQ-NL116

Kết quả tuyển sinh cao học lần 1 năm 2016

20/04/2016 Tải về
35 TB/TS-NCS1-2016

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh (Đợt 01/2016)

31/12/2015 Tải về
36 TBTSCHD12016

Thông báo tuyển sinh Cao học (Đợt 1/2016)

31/12/2015 Tải về
37 571/QD-DHNL-DTSDH

Quy định đào tạo thạc sỹ

24/06/2015 Tải về
38 CH-22

Mẫu đăng ký đề tài và người hướng dẫn

24/06/2015 Tải về
39 CH-21

Hồ sơ đăng ký thi cao học

24/06/2015 Tải về
40 CH-20

Danh mục ngành đúng, ngành gần và ngành khác

24/06/2015 Tải về
41 CH-18

Mẫu xác nhận hóa đơn

24/06/2015 Tải về
42 CH-17

Quy định bố cục và hình thức luận văn

24/06/2015 Tải về
43 CH-16

Mẫu bản nhận xét của người hướng dẫn

24/06/2015 Tải về
44 CH-15

Mẫu bản nhận xét phản biện luận văn

24/06/2015 Tải về
45 CH-14

Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn thạc sỹ

24/06/2015 Tải về
46 CH-13

Bố cục đề cương luận văn thạc sỹ

24/06/2015 Tải về
47 CH-12

Mẫu giấy ủy quyền

24/06/2015 Tải về
48 CH-11

Mẫu lý lịch khoa học

24/06/2015 Tải về
49 CH-10

Mẫu giấy xác nhận học tập

24/06/2015 Tải về
50 CH-09

Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng

24/06/2015 Tải về
  Trang trước  1 2 3  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng