Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
20:59 ICT Thứ sáu, 14/08/2020

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Số 1171/QĐ-ĐHH

HĐ cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Bộ

06/08/2020 Tải về
2 Số 1170/QĐ-ĐHH

HĐ cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Bộ

06/08/2020 Tải về
3 Số 378/QĐ-ĐHNL

HĐ cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu cấp Tỉnh

28/07/2020 Tải về
4 614/QĐ-ĐHNL-KHCN

Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp trường trọng điểm năm 2020: “Đánh giá và đề xuất cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế” do TS. Nguyễn Thị Hồng Mai làm chủ nhiệm

17/07/2020 Tải về
5 983/QĐ-ĐHH

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài KH &CN cấp ĐHH, Mã số: DHH2018-02-101 do PGS.TS. Nguyễn Đình Thi làm chủ nhiệm

14/07/2020 Tải về
6 984/QĐ-ĐHH

QĐ HĐ nghiệm thu cấp ĐHH đề tài KHCN mã số DHH2018-02-108 do ThS. Nguyễn Ngọc Truyền làm chủ nhiệm

14/07/2020 Tải về
7 Số 607/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở nghiệm thu quy trình

14/07/2020 Tải về
8 Số 587/QĐ-ĐHNL-KHCN

HĐ khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHH, mã số: DHH2018-02-109 do ThS. Lê Thị Kim Anh làm chủ nhiệm

07/07/2020 Tải về
9 Số 586/QĐ-ĐHNL-KHCN

HĐ khoa học đánh giá, nghiệm thu Quy trình thuộc đề tài KHCN cấp ĐHH, mã số: DHH2018-02-109 do ThS. Lê Thị Kim Anh làm chủ nhiệm

07/07/2020 Tải về
10 Số 571/QĐ-ĐHNL

HĐ nghiệm thu cấp cơ sở dự án KHCN cấp cơ sở

08/07/2020 Tải về
11 Số 570/QĐ-ĐHNL

HĐ nghiệm thu cấp cơ sở dự án KHCN cấp cơ sở

08/07/2020 Tải về
12 Số 569/QĐ-ĐHNL

HĐ nghiệm thu quy trình

08/07/2020 Tải về
13 01/TB-DHNL-TCAVS

Hướng dẫn gửi bài đăng Kỷ yếu Hội nghị Chăn nuôi Thú y toàn quốc 2021 (AVS 2021)

30/06/2020 Tải về
14 Số 562/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

29/06/2020 Tải về
15 Số 558/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
16 Số 557/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
17 Số 559/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
18 Số 556/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
19 Số 555/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
20 Số 554/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
21 548/QĐ-ĐHNL-KHCN

QĐ Hội đồng nghiệm thu Quy trình ĐT cấp trường trọng điểm 2019

25/06/2020 Tải về
22 QĐ2020 490/QĐ-ĐHNL-KHCN

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài DHH2018-02-102 do TS. Võ Văn Quốc Bảo làm chủ nhiệm

12/06/2020 Tải về
23 QĐ 783/QĐ-ĐHH

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài DHH2018-02-107 do TS. Trần Thị Phượng làm chủ nhiệm

10/06/2020 Tải về
24 QĐ 502/QĐ-ĐHNL-KHCN

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài DHH2018-02-112 do PGS.TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh làm chủ nhiệm

16/06/2020 Tải về
25 QĐ 518/QĐ-ĐHNL-KHCN

QĐ Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài DHH2018-02-104 do TS. Nguyễn Văn Huy làm chủ nhiệm

18/06/2020 Tải về
1 2 3 ... 9 10 11  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng