Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
22:36 ICT Thứ ba, 23/01/2018

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
101 55/TTLTQDDTXDDT

Thông tư (TT55) liên tịch quy định dự toán xây dựng đề tài

22/04/2015 Tải về
102 BM/KHCN-DTCDHH

Biễu mẫu dự trù KP và định mức chi đề tài cấp ĐHH

Tải về
103 964/QD-DHH

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý đề tài, dự án KHCN cấp Đại học Huế

05/08/2015 Tải về
104 NXTMDT

Nhận xét thuyết minh cấp ĐHH

Tải về
105 M20/DTCDHH-KHCN

Mẫu 20-Bản nhận xét báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
106 M18/DTCDHH-KHCN

Mẫu 18-Thông tin kết quả nghiên cứu

Tải về
107 M16/DTCDHH-KHCN

Mẫu 16-Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp ĐHH

21/09/2016 Tải về
108 M15/DTCDHH-KHCN

Mẫu 15-Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp ĐHH

Tải về
109 M14/DTCDHH-KHCN

Mẫu 14-Biên bản họp hội đồng đánh giá cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
110 M13/DTCDHH-KHCN

Mẫu 13-Phiếu đánh giá cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
111 M11/DTCDHH-KHCN

Mẫu 11-Phiếu nhận xét thanh lý đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
112 M10/DTCDHH-KHCN

Mẫu 10-Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
113 M9/DTCDHH-KHCN

Mẫu 9-Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH

21/09/2016 Tải về
114 M8/DTCDHH-KHCN

Mẫu 8-Bổ sung thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
115 M7/DTCDHH-KHCN

Mẫu 7-Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
116 M6/DTCDHH-KHCN

Mẫu 6-Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
117 M5/DTCDHH-KHCN

Mẫu 5- Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
118 M4/DTCDHH-KHCN

Mẫu 4-Thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
119 M3/DTCDHH-KHCN

Mẫu 3-Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
120 M2/DTCDHH-KHCN

Mẫu 2-Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
121 M1/DTCDHH-KHCN

Mẫu 1-Đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
122 RFHTQT

Mẫu đăng ký viết bài cho hội thảo quốc tế "University curricular and research on water management and agriculture for climate change responses"

07/05/2016 Tải về
123 TMVBKHCN

Mời viết bài cho hội thảo quốc tế "University curricular and research on water management and agriculture for climate change responses"

07/05/2016 Tải về
124 Số 11/2016/TT-BGDĐT

Ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

11/04/2016 Tải về
125 87/TB-ĐHNL-KHCN

Thông báo về việc đăng ký đề xuất thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017

26/04/2016 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng