Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
14:18 ICT Thứ hai, 20/11/2017

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
76 M18/DTCDHH-KHCN

Mẫu 18-Thông tin kết quả nghiên cứu

Tải về
77 M16/DTCDHH-KHCN

Mẫu 16-Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp ĐHH

21/09/2016 Tải về
78 M15/DTCDHH-KHCN

Mẫu 15-Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp ĐHH

Tải về
79 M14/DTCDHH-KHCN

Mẫu 14-Biên bản họp hội đồng đánh giá cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
80 M13/DTCDHH-KHCN

Mẫu 13-Phiếu đánh giá cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
81 M11/DTCDHH-KHCN

Mẫu 11-Phiếu nhận xét thanh lý đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
82 M10/DTCDHH-KHCN

Mẫu 10-Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
83 M9/DTCDHH-KHCN

Mẫu 9-Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH

21/09/2016 Tải về
84 M8/DTCDHH-KHCN

Mẫu 8-Bổ sung thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
85 M7/DTCDHH-KHCN

Mẫu 7-Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
86 M6/DTCDHH-KHCN

Mẫu 6-Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
87 M5/DTCDHH-KHCN

Mẫu 5- Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
88 M4/DTCDHH-KHCN

Mẫu 4-Thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
89 M3/DTCDHH-KHCN

Mẫu 3-Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
90 M2/DTCDHH-KHCN

Mẫu 2-Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
91 M1/DTCDHH-KHCN

Mẫu 1-Đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
92 RFHTQT

Mẫu đăng ký viết bài cho hội thảo quốc tế "University curricular and research on water management and agriculture for climate change responses"

07/05/2016 Tải về
93 TMVBKHCN

Mời viết bài cho hội thảo quốc tế "University curricular and research on water management and agriculture for climate change responses"

07/05/2016 Tải về
94 Số 11/2016/TT-BGDĐT

Ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

11/04/2016 Tải về
95 87/TB-ĐHNL-KHCN

Thông báo về việc đăng ký đề xuất thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017

26/04/2016 Tải về
96 306/ĐHH-KHCNMT

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017

25/03/2016 Tải về
97 247/QĐ-ĐHNL

Thành lập Hội đồng cấp trường sơ tuyển các đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2017

05/04/2016 Tải về
98 18/TB-DHNL-KHCN

Thông báo v/v nâng cao chất lượng thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016

21/01/2016 Tải về
99 12/2010/TT-BGDDT

Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

29/03/2010 Tải về
100 630/BGDĐT-KHCNMT

Hướng dẫn đề xuất đề tài và tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017

23/02/2016 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng