Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
21:23 ICT Thứ hai, 03/10/2022

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1101 CH-18

Mẫu xác nhận hóa đơn

24/06/2015 Tải về
1102 CH-17

Quy định bố cục và hình thức luận văn

24/06/2015 Tải về
1103 CH-16

Mẫu bản nhận xét của người hướng dẫn

24/06/2015 Tải về
1104 CH-15

Mẫu bản nhận xét phản biện luận văn

24/06/2015 Tải về
1105 CH-14

Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn thạc sỹ

24/06/2015 Tải về
1106 CH-13

Bố cục đề cương luận văn thạc sỹ

24/06/2015 Tải về
1107 CH-12

Mẫu giấy ủy quyền

24/06/2015 Tải về
1108 CH-11

Mẫu lý lịch khoa học

24/06/2015 Tải về
1109 CH-10

Mẫu giấy xác nhận học tập

24/06/2015 Tải về
1110 CH-09

Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng

24/06/2015 Tải về
1111 CH-08

Mẫu phiếu xác nhận đủ điều kiện cấp bằng

24/06/2015 Tải về
1112 CH-07

Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập

24/06/2015 Tải về
1113 CH-06

Mẫu đơn xin bảo vệ luận văn thạc sỹ

24/06/2015 Tải về
1114 CH-05

Mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn

24/06/2015 Tải về
1115 CH-04

Mẫu đơn xác nhận thời gian học

24/06/2015 Tải về
1116 CH-03

Mẫu đơn xác nhận điểm học phần

24/06/2015 Tải về
1117 CH-02

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời

24/06/2015 Tải về
1118 CH-01

Mẫu phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức

24/06/2015 Tải về
1119 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
1120 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
1121 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
1122 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
1123 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
1124 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
1125 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 44, 45 46 47  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng