Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
21:26 ICT Thứ hai, 03/10/2022

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
26 544/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở Quy trình kỹ thuật

05/08/2022 Tải về
27 543/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở quy trình kỹ thuật

05/08/2022 Tải về
28 540/QĐ-ĐHNL

Về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá và Ban thư ký Hội đồng Tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2

04/08/2022 Tải về
29 322/QD-DHNL.2022

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Ngô Mậu Dũng

10/05/2022 Tải về
30 14/TB-CĐ

Thông báo về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn trường mở rộng, năm học 2021-2022

20/06/2022 Tải về
31 508/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

19/07/2022 Tải về
32 QĐ 501/QĐ-ĐHNL

QĐ Thành lập hội đồng báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn Thạc sĩ lớp CH Thú y 26

15/07/2022 Tải về
33 QĐ 503/QĐ-ĐHNL

QĐ Thành lập hội đồng báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn Thạc sĩ lớp CH PTNT 26A

15/07/2022 Tải về
34 QĐ 502/QĐ-ĐHNL

QĐ Thành lập hội đồng báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn Thạc sĩ lớp CH NTTS 26

15/07/2022 Tải về
35 QĐ 500/QĐ-ĐHNL

QĐ Thành lập hội đồng báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn Thạc sĩ lớp CH Lâm học 26

15/07/2022 Tải về
36 qđ SỐ 499/QĐ-DHNL 15/7/22

QĐ Thành lập hội đồng báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn Thạc sĩ lớp CH Chăn nuôi 26

15/07/2022 Tải về
37 294/QĐ-ĐHNL.2022

Hội đồng thẩm định giáo trình "Dược lý học thú y" do TS. Nguyễn Văn Chào làm chủ biên

29/04/2022 Tải về
38 479/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm năm 2020: “Đánh giá và đề xuất cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2020-2025” do TS. Nguyễn Thị Hồng Mai làm chủ nhiệm

07/07/2022 Tải về
39 QĐ 496/QĐ-ĐHNL 15/07/22

QĐ thành lập ban tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 1 năm 2022

15/07/2022 Tải về
40 QĐ 497/QĐ-ĐHNL 15/7/22

QĐ thành lập hội đồng đánh giá tiến độ Luận văn Thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 26, ngành Khoa học cây trồng, lớp cao học KHCT 26

15/07/2022 Tải về
41 QĐ số 476/QĐ-ĐHNL 07/07/22

QĐ thành lập hội đồng đánh giá tiến độ thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ lớp CH QLĐĐ 26B

07/07/2022 Tải về
42 QĐ số 477/QĐ-ĐHNL 07/07/22

QĐ thành lập hội đồng đánh giá tiến độ thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ lớp CH QLĐĐ 26A

07/07/2022 Tải về
43 QĐ số 475/QĐ-ĐHNL 07/07/22

QĐ hội đồng đánh giá tiến độ thực hiện đề tài Luận văn thạc sĩ lớp CH QLĐĐ 26C

07/07/2022 Tải về
44 QĐ: 479/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm năm 2020: “Đánh giá và đề xuất cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2020-2025” do TS. Nguyễn Thị Hồng Mai làm chủ nhiệm

07/07/2022 Tải về
45 478/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu Quy trình thuộc đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm 2021: “Quy trình nhân giống in vitro cây sắn (Manhihot esculenta)” do TS. Dương Thanh Thuỷ làm chủ nhiệm

07/07/2022 Tải về
46 469/QĐ-ĐHNL(2022)

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng

05/07/2022 Tải về
47 462/QD-ĐHNL-30.6.2022

Quyết định về việc thành lập ban liên lạc cựu người học Trường ĐHNL, ĐHH

30/06/2022 Tải về
48 455/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập hội đồng xét đơn xin đơn phương chấm dứt HĐLV của viên chức

24/06/2022 Tải về
49 75/QĐ-CĐ

Về việc thành lập ban tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn trường mở rộng, năm học 2021-2022

21/06/2022 Tải về
50 446/QĐ-ĐHNL

HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia

20/06/2022 Tải về
  Trang trước  1 2 3, ... 45 46 47  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng