Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
11:31 ICT Thứ sáu, 25/05/2018

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
326 CH-18

Mẫu xác nhận hóa đơn

24/06/2015 Tải về
327 CH-17

Quy định bố cục và hình thức luận văn

24/06/2015 Tải về
328 CH-16

Mẫu bản nhận xét của người hướng dẫn

24/06/2015 Tải về
329 CH-15

Mẫu bản nhận xét phản biện luận văn

24/06/2015 Tải về
330 CH-14

Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn thạc sỹ

24/06/2015 Tải về
331 CH-13

Bố cục đề cương luận văn thạc sỹ

24/06/2015 Tải về
332 CH-12

Mẫu giấy ủy quyền

24/06/2015 Tải về
333 CH-11

Mẫu lý lịch khoa học

24/06/2015 Tải về
334 CH-10

Mẫu giấy xác nhận học tập

24/06/2015 Tải về
335 CH-09

Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng

24/06/2015 Tải về
336 CH-08

Mẫu phiếu xác nhận đủ điều kiện cấp bằng

24/06/2015 Tải về
337 CH-07

Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập

24/06/2015 Tải về
338 CH-06

Mẫu đơn xin bảo vệ luận văn thạc sỹ

24/06/2015 Tải về
339 CH-05

Mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn

24/06/2015 Tải về
340 CH-04

Mẫu đơn xác nhận thời gian học

24/06/2015 Tải về
341 CH-03

Mẫu đơn xác nhận điểm học phần

24/06/2015 Tải về
342 CH-02

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời

24/06/2015 Tải về
343 CH-01

Mẫu phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức

24/06/2015 Tải về
344 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
345 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
346 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
347 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
348 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
349 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
350 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 13, 14 15 16  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng