Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
13:58 ICT Thứ bảy, 23/09/2017

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
326 CH-04

Mẫu đơn xác nhận thời gian học

24/06/2015 Tải về
327 CH-03

Mẫu đơn xác nhận điểm học phần

24/06/2015 Tải về
328 CH-02

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời

24/06/2015 Tải về
329 CH-01

Mẫu phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức

24/06/2015 Tải về
330 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
331 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
332 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
333 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
334 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
335 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
336 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
337 NQ/DHNL

Nội quy đối với sinh viên khi đến trường

Tải về
338 M-QDCB

Mẫu quyết định cá biệt

Tải về
339 M-GM

Mẫu giấy mời

Tải về
340 QD/DHNL

Quy định sửa đổi, bổ sung về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
341 M-DKLT

Mẫu đăng ký lịch tuần

Tải về
342 M-CVHC

Mẫu công văn hành chính

Tải về
343 M-BBH

Mẫu biên bản họp

Tải về
344 M-BBHN

Mẫu biên bản hội nghị

Tải về
345 716/QD-DHNL

Quyết định điều chỉnh và bổ sung Quy định về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giáo viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
346 M-BBCV

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tải về
347 CTVT/TCHC-DHNL

Tập huấn công tác hành chính văn phòng

Tải về
348 CN-NV-BM_CSVC

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Cơ sở vật chất

01/09/2015 Tải về
349 260915/DVKG-DHNL

Diễn văn khai giảng năm học 2015-2016 của Hiệu trưởng

27/09/2015 Tải về
350 CN-NV-BM_CTSV

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Công tác sinh viên

01/09/2015 Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... , 13 14 15  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng