Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
00:38 ICT Thứ hai, 30/03/2020

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
551 CH-22

Mẫu đăng ký đề tài và người hướng dẫn

24/06/2015 Tải về
552 CH-21

Hồ sơ đăng ký thi cao học

24/06/2015 Tải về
553 CH-20

Danh mục ngành đúng, ngành gần và ngành khác

24/06/2015 Tải về
554 CH-18

Mẫu xác nhận hóa đơn

24/06/2015 Tải về
555 CH-17

Quy định bố cục và hình thức luận văn

24/06/2015 Tải về
556 CH-16

Mẫu bản nhận xét của người hướng dẫn

24/06/2015 Tải về
557 CH-15

Mẫu bản nhận xét phản biện luận văn

24/06/2015 Tải về
558 CH-14

Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn thạc sỹ

24/06/2015 Tải về
559 CH-13

Bố cục đề cương luận văn thạc sỹ

24/06/2015 Tải về
560 CH-12

Mẫu giấy ủy quyền

24/06/2015 Tải về
561 CH-11

Mẫu lý lịch khoa học

24/06/2015 Tải về
562 CH-10

Mẫu giấy xác nhận học tập

24/06/2015 Tải về
563 CH-09

Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng

24/06/2015 Tải về
564 CH-08

Mẫu phiếu xác nhận đủ điều kiện cấp bằng

24/06/2015 Tải về
565 CH-07

Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập

24/06/2015 Tải về
566 CH-06

Mẫu đơn xin bảo vệ luận văn thạc sỹ

24/06/2015 Tải về
567 CH-05

Mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn

24/06/2015 Tải về
568 CH-04

Mẫu đơn xác nhận thời gian học

24/06/2015 Tải về
569 CH-03

Mẫu đơn xác nhận điểm học phần

24/06/2015 Tải về
570 CH-02

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời

24/06/2015 Tải về
571 CH-01

Mẫu phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức

24/06/2015 Tải về
572 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
573 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
574 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
575 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 22, 23 24 25  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng