Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
10:45 ICT Thứ bảy, 22/02/2020

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
551 CH-04

Mẫu đơn xác nhận thời gian học

24/06/2015 Tải về
552 CH-03

Mẫu đơn xác nhận điểm học phần

24/06/2015 Tải về
553 CH-02

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời

24/06/2015 Tải về
554 CH-01

Mẫu phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức

24/06/2015 Tải về
555 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
556 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
557 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
558 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
559 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
560 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
561 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
562 NQ/DHNL

Nội quy đối với sinh viên khi đến trường

Tải về
563 M-QDCB

Mẫu quyết định cá biệt

Tải về
564 M-GM

Mẫu giấy mời

Tải về
565 QD/DHNL

Quy định sửa đổi, bổ sung về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
566 M-DKLT

Mẫu đăng ký lịch tuần

Tải về
567 M-CVHC

Mẫu công văn hành chính

Tải về
568 M-BBH

Mẫu biên bản họp

Tải về
569 M-BBHN

Mẫu biên bản hội nghị

Tải về
570 716/QD-DHNL

Quyết định điều chỉnh và bổ sung Quy định về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giáo viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
571 M-BBCV

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tải về
572 CTVT/TCHC-DHNL

Tập huấn công tác hành chính văn phòng

Tải về
573 CN-NV-BM_CSVC

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Cơ sở vật chất

01/09/2015 Tải về
574 260915/DVKG-DHNL

Diễn văn khai giảng năm học 2015-2016 của Hiệu trưởng

27/09/2015 Tải về
575 CN-NV-BM_CTSV

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Công tác sinh viên

01/09/2015 Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... , 22 23 24  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng