Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
10:58 ICT Thứ tư, 08/04/2020

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
576 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
577 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
578 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
579 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
580 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
581 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
582 NQ/DHNL

Nội quy đối với sinh viên khi đến trường

Tải về
583 M-QDCB

Mẫu quyết định cá biệt

Tải về
584 M-GM

Mẫu giấy mời

Tải về
585 QD/DHNL

Quy định sửa đổi, bổ sung về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
586 M-DKLT

Mẫu đăng ký lịch tuần

Tải về
587 M-CVHC

Mẫu công văn hành chính

Tải về
588 M-BBH

Mẫu biên bản họp

Tải về
589 M-BBHN

Mẫu biên bản hội nghị

Tải về
590 716/QD-DHNL

Quyết định điều chỉnh và bổ sung Quy định về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giáo viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
591 M-BBCV

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tải về
592 CTVT/TCHC-DHNL

Tập huấn công tác hành chính văn phòng

Tải về
593 CN-NV-BM_CSVC

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Cơ sở vật chất

01/09/2015 Tải về
594 260915/DVKG-DHNL

Diễn văn khai giảng năm học 2015-2016 của Hiệu trưởng

27/09/2015 Tải về
595 CN-NV-BM_CTSV

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Công tác sinh viên

01/09/2015 Tải về
596 CN-NV-BM_DTDH

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Đào tạo Đại học

01/09/2015 Tải về
597 CN-NV-BM_DTSDH

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Đào tạo sau Đại học

01/09/2015 Tải về
598 CL-KH_2010-2015

Kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế giai đoạn 2010-2015 & tầm nhìn đến 2020

Tải về
599 CN-NV-BM_KHCN-HTQT

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

01/09/2015 Tải về
600 CN-NV-BM_KHTC

chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Kế hoạch tài chính

01/09/2015 Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... , 23 24 25  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng